צפו: הקשיים בעלייה לארץ ישראל

סרט המתעד את ערכה של ההתישבות בארץ ישראל כפי שחוו הרב ישראל משקלוב מתלמידי הגר"א ור' ישראל בק בתחילת ההתיישבות החדשה בארץ.

ערוץ 7 , י"ד בשבט תשע"ד

הסרט 'אדמה', שהופק על ידי מדרשת התורה והארץ, מביא את סיפורם האמיתי של ר' ישראל משקלוב ור' ישראל בק - תלמידי הגר"א שעלו לארץ ישראל לפני כ-200 שנה כדי לחדש את יישוב הארץ.

המתיישבים הראשונים נאלצו להתמודד עם קשיים ואסונות רבים: התנכלות השלטון התורכי, רעידת האדמה בצפת, פגעי מזג אוויר ועוד.

המחיר האישי הכבד ששילמו והקשיים הרבים, לא פגעו באמונתם כי בניין הארץ והפרחת השממה יביאו את הגאולה לעם ישראל, ועל כך הם היו מוכנים למסור את נפשם.