זירת האסון בירושלים
זירת האסון בירושלים מגן דוד אדום

שופט בית המשפט השלום בירושלים, יצחק שמעוני, האריך ביומיים את מעצרו של טכנאי סופרגז החשוד במעורבות באסון בשכונת גילה בירושלים בו נהרגו זוג הורים ותינוקם בן השנתיים.

הטכנאי ששמו אסור לפרסום חשוד בגרימת מוות ברשלנות והיזק לרכוש במזיד

המשטרה ציינה בדיון כי חומר החקירה מעלה תהיות רבות בקשר לתפקוד הטכנאי שביקר בשעות קודם בבית ומחשש לשיבוש ראיות יש להשאירו במעצר.

עורך דינו של הטכנאי אמר בדיון "זה מעצר תקשורתי ראוותני שנועד אך ורק לספק את יצר הציבור כאילו יש לנו מישהו שעולה על מוקד. אמר לנו בהגינות נציג המשטרה יש מישהו שהגיע לזירה בשעה עשר לעשות תיקון ולא מדובר באותה דירה וגם הם יודעים את זה מה מצופה מאדם כל טכנאי מגיע לזירה בודק את הדבר, צר לנו כל כך על מה שקרה כל נפש הומיה וכל נפש יהודיה זה זועק לשמיים אבל בין זה לבין לעצור אדם על מה ולמה?", שאל.

"הטכנאי הגיע נתן טיפול הולם רשם קוד קריאה היה כונן יש טופס עובד על פי נהלים כתובים שלה חברה בה הוא עובד, למען הסר ספק בדק את הדירה ממול ראה שאין שם גז לא מחוברים לגז, ירד למטה בדק את כל הצנרת אני מדבר על אותה כניסה וכן את השעונים בסופו של יום וגם אז למען הסר ספק על פי דרישת הלקוח למרות שלא היה צריך את זה סגר את הברז של דירת המנוח ומשפחתו, מה מצופה מאדם לעשות יותר מזה? ... הוא השתמש בכל חושיו ראה מישש הריח לא מצא בעיה נתן את הטיפול שחשב לנכון איך יכל לצפות פיצוץ במקום אחר?", שאל.

עורך דינו ביקש מבית המשפט לאסור את שמו של הטכנאי "למען הזהירות אני אומר שהמשיב הזה יש לו משפחה ובית המשפט יכול לראות שכואבת כל כך את המקרה ואת הנוכחות שלו כאן, הוא יכול לשהות במעצר בית מלא למספר ימים מבוקש ולאחר מכן משטרת ישראל תעשה עבודתה ותמשיך.

מדובר באדם נשוי ואב לשלושה ילדים, יש פאן אישי רגשי ומכאן אני הולך לצו איסור פרסום לאור מה שבית המשפט שמע אני לא חושב שצריך להוסיף ולהכביר מילים אם זה כל כך ראשוני אין מקום לפרסם את שמו ובקשתו ואבקש לא להיעתר לבקשה".