ציפי חוטובלי
ציפי חוטובליצילום: פלאש 90

הרפורמה בפקודת התעבורה אושרה היום בכנסת בקריאה ראשונה.

במסגרת הרפורמה תוחמר הענישה והאכיפה כלפי בריוני כביש ובגין עבירות המסכנות חיי אדם ומאידך יתאפשר לפרוע קנסות בתשלומים.

בגין נהיגה בשכרות הענישה תהיה מדורגת בין ששה חודשים לשלוש שנים, בהתאם לחומרת העבירה - במקום עונש מינימום אחיד של שנתיים.

סגנית שר התחבורה, ח"כ ציפי חוטובלי, שתוביל את אישור הרפורמה בכנסת, אומרת כי "הרפורמה חיונית לחיזוק הבטיחות בדרכים בכך שתאפשר תאפשר לרשויות החוק להוריד מהכביש בריוני תנועה ותגביר את ההרתעה כלפי עבריינים".

"בנוסף, תיושם לראשונה דירוג בשכרות, כך שתוחמר הענישה כלפי נהגים שיכורים ותהיה הקלה בענישה כלפי אדם שחרג במעט מכמות האלכוהול המותרת", הוסיפה חוטובלי.

הצעת החוק מחמירה כאמור בעונשם של עברייני תנועה כבדים ונהגים שיכורים. כך למשל על נהיגה בשכרות יונהג דירוג של שלילת רישיון בין שישה חודשים לשלוש שנים, זאת בהתאם לוותק בנהגיה ולחומרת העבירה – קרי רמת האלכוהול בגופו של הנהג. נהג שנמצא בגופו ריכוז הגבוה ב 50% מהרמה המותרת יפסל רישיונו לשנה, בעוד שלנהג שיכור עם רמה פי שלוש מהרמה המותרת יפסל רישיונו לשלוש שנים.

לשוטר תינתן הסמכות להטיל שלילה לשישה חודשים ללא בדיקת ינשוף וזאת במדיה והנהג מגלה סימנים ברורים של שכרות. זהו שינוי משמעותי ביחס למצב הקיים כיום בו קיים עונש אחיד של שנתיים שלילה, ללא חלוקה בין נהג שיכור לבין נהג שחרג במעט מהשיעור המותר.

הרפורמה באה לתקן גם את בעיית העומס בבתי המשפט לתעבורה. השופטים נאלצים להתמודד עם עומס יתר, שנובע בין היתר בשל ערעורי סרק. עברייני תנועה מנצלים את המצב הקיים כדי להגיע לעסקאות טיעון מקלות. לעומתם נהגים שאין להם את אפשרות הכלכלית לשלם קנס גבוה מעדיפים גם הם להישפט ולהביא בכך לפריסת הקנס. על פי התיקון יתאפשר מלכתחילה הזכות לפירעון הקנס בתשלומים, דבר שיקל על נהגים מעוטי יכולת. במצב של הרשעה יוכפל הקנס וזאת כאשר התנאי להישפט הוא הפקדת ערך הקנס.

על פי המצב כיום, החוק אינו מחייב התייצבות בבית משפט לתעבורה. עבריינים שהוטל עליהם אישום חמור מנצלים זאת כדי לחמוק מעונש מאסר, זאת כדי להקשות על מערכת החוק להביא לידיעתם כי רישיונם נשלל. לפיכך נקבע כי בעבירות חמורות המסכנות חיים כדוגמת נהיגה ללא רישיון, נהיגה בקלות ראש או בשכרות, ביצוע תאונות פגע וברח, ונהיגה בזמן פסילה – יחייבו את העבריינים להתייצב בפני שופט.

על פי התיקון המוצע לפקודות התעבורה, יש להאריך את תקופת השלילה הקיימת לעבירות מסכנות חיים. כך עבירות של נהיגה באופן נמהר ורשלני המסכן חיי אדם וכן אי מסירת פרטים אחרי תאונה, ביצוע תאונת פגע וברח ונהיגה ללא מלווה עבור נהג חדש – עבירות שכבר קיים עליהם עונש מאסר, תורחב השלילה לשישה חודשים. כמו כן לשוטר תוקנה סמכות להטיל שלילת רישיון במצבים בהם יש לו יסוד סביר להניח כי בוצעה עבירה מסכנת חיים, גם אם לא חזה בעת ביצוע העבירה – בדומה לדין הפלילי. אדם שינהג ברכב ללא רישיון נהיגה מותאם לאותו סוג רכב או שרישיונו לא בתוקף למשך שנתיים, עשוי להסתכן בהשבתת כלי הרכב בו נהג.

חציית מסילת רכבת שלא במפגשים מוסדרים או חציית מסילת רכבת באופן אסור, מוגדרות גם הן כעת כעבירות המסכנות חיי אדם. יתירה מזאת, מבצע העבירה עשוי להביא לשיבוש משמעותי בתנועת הרכבות, בין אם בשל תאונה ובין אם גרם לעצירת הרכבת, דבר שיפגע בציבור הנוסעים. לפיכך בעניין זה תוחמר הענישה באופן ניכר. במידה שנהג נכנס עם כלי הרכב למסילה ובעקבות זאת נאלצה הרכבת לעצור, יוטל על הנהג עונש של 5 שנות מאסר וקנס עד 230 אלף ש"ח.