כסף
כסףצילום: פלאש 90

בית המשפט המחוזי בירושלים נענה אתמול לעמדת המרכז איגוד הת"תים ולאפשר המשך פעילות רשתות החינוך החרדיות.

משמעות החלטה זו שמהיום יוכלו הרשתות המאגדות את מוסדות החינוך, דוגמת 'מרכז לאיגוד הת"תים', להפעיל את המוסדות בעצמן ולא רק לייצגן ולפעול לצידן. מעתה עובדי המוסדות יועסקו רשמית כעובדי האיגוד שמפעיל אותן.

מנגד הבהיר בית המשפט, כי לא ינתן עוד תקציב לעמותות המנכות אחוזים משכר הגננות המועבר אליהן.

בכך, ניצלו אלפי מוסדות חינוך חרדיים מסכנת סגירה, בין היתר, בשל דרישת משרד החינוך על היעדר אישור להקצאה חוקית וכיוצ"ב.

בדיון מורכב וטעון שהתנהל בבית המשפט טען בא כוחו של משרד החינוך נגד התאגדות מוסדות החינוך לכדי ארגון גג אחד ודרש לפרק את הפעילות המשותפת המאפיינת את פעילות רוב מוסדות החינוך החרדיים. לטענת גורמים במשרד החינוך, ישנן רשתות שאינן מעבירות את מלא הסכום המוענק להן ממשרד החינוך – לגננות.

מנגד נטען בא כח מרכז לאיגוד הת"תים עו"ד כבירי נבו קידר ושות' הדף את טענות משרד החינוך ואמר כי ההתארגנות המשותפת מועילה מהווה כלי נכון ומקצועי המשקף את התפתחות המוסדות וצרכיהם. עמדה דומה הביע נציג המחלקה המשפטית של עיריית ירושלים עו"ד דן בן טל בחשיבותו של האיגוד בטיפול מרוכז במוסדות וחסכון במשאבים.