הפגנת תמיכה בראש ממשלת קנדה - תיעוד

במקביל לביקור ראש ממשלת קנדה סטיבן הרפר בכנסת התקיימה הפגנה עם דגלי ישראל וקנדה במטרה לחזק את הרפר ולהודות לו על תמיכתו בישראל.

, כ' בשבט תשע"דטוען....

תמונות: פלאש 90 וליזי המאירי