דגל אוסטרליה
דגל אוסטרליה Thinkstock
ארגון הפועל למען יישום דו"ח אדמונד לוי קורא למנף את ההתבטאות האחרונה שנשמעה מפי שרת החוץ של אוסטרליה, גולי בישופ.
בישופ הביעה הסתייגות מהעמדה לפיה ההתנחלויות הישראליות ביהודה ושומרון אינן חוקיות.

ג'ף דאובה, נשיא ארגון ציוני אמריקה בישראל, וארלין קושנר אמרו כי הם "שבעי רצון מהדברים של שרת החוץ האוסטרלית". דאובה וקושנר שעומדים בראש הועדה לקידום דו"ח לוי (שנקראת גם "הבסיס החוקי של ישראל") אומרים כי בישופ "הצביעה על נקודה חשובה אשר הקהילייה הבינלאומית בוחרת להתעלם ממנה, כאשר היא פקפקה בגלוי בהנחת היסוד לפיה יש אי-חוקיות בנוגע ליישובים הישראלים ביהודה ושומרון".

"ההחלטה אם כדאי לנהל מו"מ היא החלטה פוליטית", אמרו דאובה וקושנר, "אך כל עוד מתנהל מו"מ, עליו להיות מבוסס על המציאות החוקית. דו"ח לוי – אשר סיכם כי ההתיישבות הינה חוקית וכי ישראל אינה מדינה כובשת – צריך להיות הבסיס לעמדת ישראל".

השניים הוסיפו כי "לראש הממשלה נתניהו יש כעת אפשרות לנקוט בעמדה מוצקה בנוגע לתביעה החוקית של ישראל על יהודה ושומרון. כאשר האו"ם מוציא הודעות גינוי בגין בניית ישראל בהתנחלויות, התגובה ההולמת היא שלמדינת ישראל יש זכות חוקית ביהודה ושומרון. דברים אלו נאמרו בבירור בדו"ח לוי".

אוסטרליה שינתה לאחרונה את עמדתה ונמנעה משתי החלטות או"ם נגד ישראל וההתיישבות ביהודה ושומרון. הדובר של השרה בישופ אמר כי השינוי נבע כתוצאה מהעובדה שאוסטרליה לא תומכת בהחלטות "חד-צדדיות" אשר "חורצות את גורל" שיחות השלום.