בסוף זה קרה: אלעד הקימה קואליציה

שלושה חודשים לאחר הבחירות נחתם היום הסכם קואליציוני בעיר אלעד על ידי נציגי כל הסיעות.

חיים לב - ערוץ 7 , כ"א בשבט תשע"ד

קואליציה באלעד
קואליציה באלעד
לשכת ראש העיר

כעבור חודשים של מלחמות התשה בין שני הצדדים, נחתם לפני שעה קלה בלשכת ראש עירית אלעד, ישראל פרוש, ההסכם המשותף שהוביל לכינון הקואליציה בעיר אלעד.

בהסכם, עליו חתמו נציגי כל הסיעות, נכתב בין השאר כי "כל הצדדים להסכם זה רואים עין בעין עם ראש העיר בחשיבות ראשונה במעלה להקמתה של קואליציה מקיר לקיר, אשר תפעל לקדם ולחזק את העיר במשותף ע"פ ההכוונה והמדיניות של ראש העיר הנבחר לטובת כלל תושביה".

הצדדים מסכימים כי יש לשים דגש על האדרת החינוך החרדי, התורני והדתי וחיזוקם, הסדרת וקידום מערכת הטיפול בנוער בכלל ובנוער הנדרש לטיפול על כל גווניו בעיקר, חיזוקה הכלכלי והכספי של העיר תוך הסדרת שטחי תעסוקה חדשים אשר יאפשרו הן מקומות תעסוקה והן הכנסה חדשה לחיזוק העיר והסדרת נושאי התכנון והבניה והכנת תוכניות מפורטות חדשות אשר יקנו דיור נוסף ומסודר לכלל תושבי העיר ולדור הצעיר במקום.

על פי ההסכם, ימונה יו"ר סיעת ש"ס צוריאל קריספל כסגן ראש העיר, ולצידו נציג סיעת יהדות התורה, שמואל גרוסברד, ימונה לממלא מקום ראש העיר. יו"ר סיעת יש"י ברק צברי ימונה לסגן ראש עיר בתואר ויו"ר סיעת הבית שלנו מר שי נתן ימונה למשנה לראש העיר.

כמו כן הושגו הסכמות על חלוקת התיקים והסמכויות בעירייה, סיעות ש"ס ויש"י יקבלו את תיקי שפ"ע מורחב, גביה וארנונה, רווחה, תרבות, פניות הציבור, חינוך תורני, בטחון ורכש. יהדות התורה תחזיק בתיקי הדת, כספים, תחבורה, בריאות, חינוך חרדי ותעסוקה. כמו כן סוכם על הקמת מועצה דתית ועל כך שסיעת ש"ס תמליץ על מי שיעמוד בראשה. סיעת הבית שלנו תקבל את תיקי המנגנון והחינוך הדתי.

בישיבת העירייה הקרובה, שתתכנס בשבוע הקרוב, אמורה המועצה לאשר את ההסכם הקואליציוני שהתקבל בברכה אצל כל חברי הבית. במקביל, אמורה המועצה לאשר את הצעת התקציב לשנת הכספים 2014, שאושרה בישיבת וועדת הכספים שנערכה השבוע.

מוקדם יותר נועדו שני פטרוניהם הפוליטיים, חברי הכנסת אריה דרעי ומאיר פרוש, לפגישה שהוגדרה "פגישת פיוס" בלשכתו של דרעי. בפגישה המפויסת נכח אף איש דגל התורה ומי שניהל את המגעים הקואליציוניים באלעד מטעמה, חבר הכנסת יעקב אשר.

במרוצת השנים זרם הרבה דם רע בין דרעי לפרוש. זה החל כשדרעי הכריז על התמודדותו לראשות עירית ירושלים שעה שפרוש היה המועמד החרדי היחיד, והמשיך דרך ריצתו של פרוש הבן לראשות עירית אלעד – עיר שהיתה באורח מסורתי תחת שליטת הפלג הספרדי.