בית שמש תזכה למימון בחירות נוסף?

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית כי רשימות יזכו למימון מלא גם אם בוטלו הבחירות המקומיות.

חיים לב - ערוץ 7 , כ"א בשבט תשע"ד

אבוטבול וכהן
אבוטבול וכהן
צילום: פלאש 90

מליאת הכנסת אישרה לפני שעה קלה בקריאה טרומית את הצעת חוק הרשויות המקומיות של ח"כ משה גפני וקבוצת ח"כים.

לפי ההצעה, במקרה שבו בוטלו בחירות ברשות מקומית מסוימת, יהיו הרשימות שהתמודדו זכאיות לקבל מימון בהתאם לתוצאות הבחירות שבוטלו, ובעבור הבחירות החדשות יהיו הרשימות זכאיות למימון מלא. עוד מוצע לקבוע כי תקופת הבחירות תחל ביום שבו פסק הדין שביטל את הבחירות - נהיה סופי.

יוזם החוק ח"כ גפני אמר כי "לאחרונה הוגש ערעור על בחירות בעיר בית שמש ובית המשפט קבע שצריך לעשות בחירות חוזרות כוללות, ואז התברר לנו שיש לקונה בחוק. פעם ראשונה שיש החלטה של בית משפט של ביטול כולל של בחירות, ובעצם הולכים לבחירות דמוקרטיות ללא תקציב. זה עלול להוביל להשגת תקציבים בדרכים לא חוקיות. החוק לא נוגע דווקא לבית שמש, גם בנצרת עשויות להיות בחירות חוזרות ובכלל נוצרה אווירה של בחירות חוזרות.

בדברי ההסבר להצעה נכתב כי "חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה–1965 מסמיך את בית משפט לבטל בחירות שנערכו ברשות מקומית בכללן, או באזור קלפי מסוים, ולצוות על עריכתן בשנית. ואולם, חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התשנ"ג–1993, אינו קובע כל הוראות לגבי סוגיית המימון במצב כזה, ונוכח העובדה שמימון הבחירות מחושב לפי תוצאות הבחירות, משבוטלו הבחירות אין זכאות למימון למרות שהרשימות שהתמודדו הוציאו הוצאות לצורך עריכתן. בנוסף, החוק אינו כולל הוראות בנוגע למימון הבחירות החדשות, כגון לעניין תקופת הבחירות ותקרת ההוצאות".