חסידי ויז'ניץ. ארכיון
חסידי ויז'ניץ. ארכיון פלאש 90

על רקע האסונות שאירעו בשבועיים האחרונים ובצל הטרגדיות שאפפו באחרונה את משפחת האדמו"ר בארה"ב, הפציר האדמו"ר מויז'ניץ בחסידיו להתחזק בלימוד התורה ושכל אחד יקבל על עצמו קבלות טובות.

"בתחילת השבוע התבשרנו ל”ע על פטירתה של הרבנית פארדיל טווערסקי ע״ה נכדתו של דודי כ״ק האדמור מויזניץ מונסי שהסתלקה בדמי ימיה", אמר האדמו"ר לחסידיו במהלך סוף השבוע.

"ולאחר מכן שרשרת האסונות המרים, כאשר מידת הדין פגעה במשפחות צעירות על ילדיהן וטפן ה׳ ירחם".

"כל זה מחייב אותנו לפשפש במעשינו, לערוך חשבון נפש ולחזור בתשובה שלימה. יש להתחזק בלימוד תורה בפרט שעתה נמצא בפתח חודש אדר עליו נאמר 'הדר קיבלוה מרצון'. שכל אחד יקבל על עצמו קבלות טובות ברוחניות ולהתחזק בלימוד תורה לשמה ובעזרת ה׳ חודש אדר שהוא חודש השמחה יהפוך את צרותינו ואבלינו, ותחל תקופה של המתקת הדינים ושמחות בישראל", חתם האדמו"ר את דבריו.