הרב דיכובסקי ביום העיון
הרב דיכובסקי ביום העיון צילום: בתי הדין הרבניים

נציגי בית הדין הרבני ערכו היום (שלישי) יום עיון בנושא עגונות ומסורבות גט לתלמידות בית הספר פלך שיצאו להפגין לאחרונה נגד בית הדין.

יום העיון נועד לחשוף את הבנות לפעילות בתי הדין, להגדרות העגינות ולנתונים אודות עגונות ומסורבות הגט

היום נפתח בדבריה של מנהלת בי"ס פלך, שירה ברויאר: "בשבוע שעבר זכתה עירית רון לגט אחרי מאבק בן 9 שנים, מבוגרת מכדי שיהיו לה ילדים. זעקתן של הבנות באה מכאב, אך גם מפחד. מי יעמוד לימינן אם חלילה מי מהן תהיה לעירית רון?"

ברויאר התייחסה בשם התלמידות לביקורת שהושמעה כנגדן בשעה בה יצאו תלמידות בית הספר להפגין מול בית הדין: "הצטרפנו להפגנה כבנות דתיות ואורתודוקסיות שההלכה חשובה להן, ושכואבות את כאב מסורבות הגט. מטרתנו הייתה להראות את התמיכה שלנו כציבור בנקיטת מהלכים אקטיביים בעניינה של עירית רון, ואת חוסר השקט שאנו חשות ממשך ההליך הארוך שהיא נאלצת לעבור בדרכה לקבלת גט כשר. רצינו להביע תמיכה בפעילות אקטיבית שבית הדין יכול היה לנקוט למענה של עירית. לא רצינו להתריס כנגד בית הדין או לערער את מקומו. אנו מקבלות את סמכות בית הדין ורואות את החשיבות הרבה שבפעולתם. אנו חשות שאנו נמצאות עם בתי הדין ולא בעמדה לעומתית; מאחר שברור לנו שעולם ההלכה לדורותיו רואה עצמו מחויב לחוקי האישות מחד גיסא, ולאוזן קשובה לעגונה ולמצוקותיה מאידך גיסא".

מנכ"ל בתי הדין הרבניים, הרב שלמה דיכובסקי ערך סקירה של ההתפתחויות והשינויים שעוברים בתי הדין הרבניים בשנים האחרונות. הוא הציג את אחת הבעיות הגדולות בהם נתקלים בתי הדין – כאשר בעל בורח מאשתו לחו"ל ובתי הדין הצליחו לאתרו אין לבית הדין את היכולת להסגיר אותו לארץ.

הרב דיכובסקי הציג את האמצעים להפעלת סנקציות על בעלים מעגנים והתייחס למקרים בהם בית הדין מפעיל סנקציית מאסר על הבעל המעגן: "בבית הסוהר יש יחס מיוחד לבעלים מעגנים והם מקבלים הנחה של ממש. ישנו מקרה בו בית הדין הטיל סנקציה לאסיר בבקשה לבטל לו את בקשת הגלאט לאוכל שיקבל בכלא. שב"ס התנגדו לכך בטענה שהם חייבים לספק לאסירים דברים מסוג זה. "יש לנו בעיה להתמודד עם אסירים בתוך בית הכלא, כאשר לכאורה נראה שזהו אמצעי דרסטי ומהותי, במקרים מסוימים גם זה לא עוזר".

הרב דיכובסקי אף התייחס להתנגדות המידית שהתעוררה מצד בית הדי להפגנת התלמידות: "ההתנגדות הייתה מבחינה עניינית, אין ערך להפגנות לשם עריכת רעש חיצוני. התלמידות מטבע הדברים לא הכירו את הנושא ואת התיק הסבוך לעומקו. הדבר רק עלול לפגוע בהמשך העבודה שלנו ובעיקר להשפיע לרעה על התקדמות הצדדים בתיק".

הדיין הרב אריאל אדרי עסק ביחס ההלכתי לאישה עגונה במקורות ולמעשה, הוא סיכם ואמר כי: "מדינת ישראל צריכה להגביר את הכוח השיפוטי של בתי הדין ולאפיין את סוגיית הסרבנות לאשורה, מה שיסייע להילחם בתופעה".

מנהל אגף עגונות, הרב אליהו מימון סקר את פעילות אגף עגונות, שהוקם לפני כארבע שנים בלבד והגיע להישגים מרשימים בעוד הצליח להתיר מאות מקרי עגינות קשים. הוא התייחס לעיקר הבעיה שמלווה אותו בשטח: "ככל שאנו מדברים על בעלים מעגנים בארץ, יש לנו סמכויות וכלים: אנו מפעילים חוקרים פרטיים, מאתרים את הבעל ועוצרים אותו בסיוע של המשטרה. למחרת הוא מובא לבית הדין לאחר ששהה במאסר ובמרבית המקרים נותן גט. אבל כשישנם בעלים הבורחים מחוץ למדינת ישראל למרות צווי עיכוב יציאה מהארץ הדבר מורכב הרבה יותר, כיוון שהסמכויות שלנו מצומצמות ועגינות זו לא עבירה פלילית בגינה יוסגר אדם. בתקופה האחרונה אנו עובדים בשיתוף פעולה לצד המחלקה הבינלאומית של משרד המשפטים ומקווים לראות את הפירות".

עו"ד בת-שבע שרמן-שני הגיבה לדברי הרבנים, סיכמה את היום והציגה את הפתרונות למניעת סרבנות גט. בדבריה חזקה את רעיון הסכמי קדם נישואין כפתרון מהותי למניעת התופעה.

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו