"אם הערבי ישלטו - הם פשוט יהרגו"

שר הכלכלה נפתלי בנט השתתף בכנס המרכז למחקרי ביטחון לאומי.

"במבט של אלפי שנים אנחנו פסיק קטן בהיסטוריה של העם היהודי", אמר בנט, "מנגד אנחנו צריכים לראות את הזכות הגדולה שנפלה בחלקנו להיות שומרי הסף של העם היהודי, שומרי ירושלים".

"הדורות הבאים לא יסלחו למנהיג ישראלי שימסור את ארצנו ויחלק את בירתנו", קבע בנט.

בנט הבהיר, כי הוא נותר בעמדתו לפיה רעיון השארת ההתנחלויות תחת ריבונות פלסטינית אינו לגיטימי.

"הותרת יהודים תחת ריבונות זרה היא פניית פרסה של הציונות", הדגיש בנט, וציין כי גם מבחינה ביטחונית הוכיחו פרעות תרפ"ט שמדובר ברעיון בלתי אפשרי.

"אתם מבינים למה יהודים לא יכולים לחיות תחת ריבונות פלסטינית? למה? כי יהרגו אותם.  איך אני יודע?  כי זה כבר קרה, בחברון, חיו יהודים בשלום עם שכניהם היהודים ואז יום אחד בשנת תרפט השכנים הערבים רצחו אותם. ככה סתם בלי סיבה", ציין בנט.

"מה קרה לנו, מה ההשלכות של העלאת רעיונות כאלו. למה יהודים בת"א ישבו תחת ריבונות יהודית ויהודים בחברון ובעלי לא יזכו לשבת תחת ריבונות יהודית", תהה בנט.

בנט הוסיף ודחה את הטענה לפיה הקמת מדינה פלסטינית נחוצה לשיפור מצב הכלכלה, "הטענה כי הסדר מדיני ישפר את המצב הכלכלי אינה נכונה. להפוך את הסכסוך לשורש כל רע היא שטות: החזרת חלקי מולדת לא תוריד את מחירי הדירות".