המודעות בירושלים
המודעות בירושלים באדיבות: בעולמם של חרדים

לקראת חקיקת חוק הגיוס שיעסוק במספרים ובמכסות למתגייסים וללומדי התורה, פורסמו השבוע מודעות בירושלים הקוראות לציבור הספרדי להיזהר מפני פיתיונות.

המפרסמים מציינים, כי ציבור זה הוא "החוליה החלשה" בציבור החרדי.

תחת הכותרת "אושוויץ לספרדים", קוראת המודעה להיזהר מפני משפתי פעולה עם הצבא.

"לחרפתנו", טוענת המודעה, "בעזרת משתפ"ים מבפנים - אשר הציעו לאויבנו ללכת בעורמה בתוכניות שיציעו לכלל הצעירים פיתויים כספיים ועתיד עבודה (דמיוני) במסלולי הגיוס, וכי מעצרים והטלת אימה יהיו כלפי המוגדרים בפניהם "מהחוליה החלשה שבמגזר החרדי"!!".

ומי היא החוליה החלשה? לדעת מפרסמי המודעה "החוליה החלשה שבחרדים, לדעתם היא בני הישיבות שמוצאם בני עדות המזרח", להם שלטונות הצבא "מתכננים מבצע ראשוני של מעצרים נרחבים בשבוע הקרוב ברחבי הארץ".

בהמשך כתבו כי "אין מי שילחם עבורם לגונן שלא יפלו טרף לשיניהם, וגם יותר קל לעבוד על ההורים לשכנעם שזה מצוה, ויש לנו במסלולים גם רבנים והילד מתחזק שם...".

עוד כתבו כי "בני ישיבות עדות המזרח הם עולם התורה הספרדי, הממשיך את מורשת התורה בתפארתה עוד מתקופת רבותינו האמוראים שבבל והגאונים, עד לדור הראשונים של הרמב"ם, ואחריהם דור עמודי ההוראה של מרן הבית יוסף, ועד לאחרוני הפוסקים תקופת מרן החיד"א עד לימינו אנו, את עולם התורה משגשג זה לא ניתן בשום אופן להחריב שוב, כמו שעשו לנו בתחילת המדינה!!".

באדיבות: בעולמם של חרדים