גלעד ארדן
גלעד ארדןצילום: פלאש 90

ועדת השרים למוכנות הזירה האזרחית לחירום התכנסה היום (שלישי).

משרדי הממשלה הציגו לשר ארדן, העומד בראש הוועדה את הפערים בנושא ההערכות לרעידות אדמה.

תמונת המצב שנחשפה גילתה הערכות לקויה בתחומים רבים, חוסרים, פערי ידע מקצועיים אשר מונעים ביצוע הערכות כנדרש וכי לאף משרד אין תכנית רב שנתית לסגירת פערי החיזוק. במהלך הדיון התברר שאפילו משרד ראש הממשלה אינו מחוזק לרעידת אדמה.

יו"ר וועדת ההיגוי הבינמשרדית להערכות לרעידות אדמה, ד"ר אבי שפירא, אמר בדיון כי בישראל אין תקן עדכני ומאושר לחיזוק מבנים לרעידות אדמה. ד"ר שפירא ציין, כי חסר כוח אדם מיומן ומקצועי בתחום ההנדסה והחיזוק, אשר יכול להשלים את תהליך קביעת התקן ולגבש המלצות בנושא. עוד הוסיף שפירא ואמר כי בכלים העומדים לרשותו אין לו יכולת לאמוד את הפגיעה והנזק שייגרמו לתשתיות במדינת ישראל במקרה של רעידת אדמה.

אנשי משרד החינוך שהשתתפו בדיון, חשפו תמונת מצב עגומה כאשר רק 3 בתי ספר מתוך כ 1600 חוזקו כחלק מההערכות לרעידות אדמה.

בנוסף ציינו, כי הם כלל אינם יודעים מה התקן לחיזוק ושהעדר ידע מקצועי בתחום מעכב פרויקטים רבים ובשל כך מתוך תקציב של כ 143 מיליון ש"ח שהועבר לרשויות המקומיות לטובת חיזוק בתי הספר רק מיליונים בודדים נוצלו. מצב זה גרם לכך שפרויקטים רבים נתקעו והתקציבים חזרו למשרד האוצר.

משרד הבריאות ציין בדיון כי ישנו חשש רציני משיבוש הפעילות בבתי החולים ולכן עבודות חיזוק בפני רעידות אדמה לא יצאו לפועל.

תמונת המצב שנחשפה העלתה כי בכל בתי החולים בישראל מבנים ואגפים מלפני 1980, שלא חוזקו ומעמידים בסיכון אלפי חולים.

המצב בבתי החולים רגיש אף יותר כי העדר החיזוק מעמיד בסיכון תשתיות רפואיות רגישות ויקרות,שיידרשו בעת אסון המוני לקלוט עשרות אלפי נפגעים ולהעניק להם שירותים רפואיים. משרד הבריאות העריך את עלות החיזוק הנדרש בכ- 2 מיליארד ש"ח תקציב שכלל איננו בנמצא.

נציגי משרד התשתיות שנטלו חלק בדיון אמרו כי טרם הושלמה ההערכות של מפעלים חיוניים להתמודדות עם מקרה של אסון המוני, ושטרם חוזקו וטופלו צמתים מרכזיים במערכת החשמל הארצית. אנשי המשרד ציינו כי טרם הושלמה עבודת המטה שתאפשר בקרת נזקים וגיבוש תמונת מצב בשלבים הראשונים של האסון –דבר אשר יקשה על מתן מענה הולם בקרות אסון המוני.

נציג חברת "עמידר" שהשתתף בדיון חשף בפני המשתתפים כי מרבית הדירות של עמידר אינן מחוזקות בפני רעידת אדמה וזאת כאשר אלפי דירות נמצאות באזורי הסיכון שעלולים להיפגע מרעידת אדמה.

"אני מזועזע מפערי המוכנות לרעידת אדמה שנחשפו היום בדיון - מדינת ישראל אינה ערוכה לרעידת אדמה.כמיליון תלמידים בבתי הספר ואלפי חולים המאושפזים בבתי החולים, נמצאים בסכנת חיים עקב קריסת מבנים כשתתרחש רעידת אדמה. המצב אינו תקין ומחייב טיפול יסודי ורחב הקף", אמר ארדן.

לדבריו, "אם משרד החינוך חיזק עד היום 3 בתי ספר מתוך 1600 והממשלה אינה מחזקת את מבני הציבור שבבעלותה- איך נצפה שהאזרחים יחזקו את בנייני המגורים?".

וועדת השרים החליטה, לפי הצעת ארדן, לדרוש ממשרדי החינוך, הבריאות והמשרד לביטחון פנים להעביר לוועדה תכנית רב שנתית לסגירת פערי החיזוק במבני הציבור הקיימים.