משלחת הכנסת לפולין
משלחת הכנסת לפוליןדוברות הכנסת

פרופ' צבי בכרך, פרופ' אמריטוס בחוג להיסטוריה, שחוקר במשך שנים את תופעת האנטישמיות סבור שהנסיעה של הח"כים והשרים לאושוויץ הייתה מיותרת.

"אושוויץ זה שם ולא יותר מזה, אין לזה ערך בחקר האנטישמיות. מה שחשוב זה לא המקום, אלא המשמעות, וכדי להעמיק את המשמעות לא די בנסיעה לאושוויץ", אומר פרופ' בכרך.

לדבריו, תופעת האנטישמיות לא תסתיים גם אם ידברו עליה, "זו תופעה שלא מבינים אותה, והיא קיימת כל עוד יש יהודים בעולם, ולכן אין טעם להלחם בה, היא פשוט נמצאת כל עוד אנחנו נמצאים".

בכרך טוען שהאנטישמיות נותרה כפי שהיא גם ללא נוכחותו של היטלר, "היטלר לא מעניין אותי, כי האנטישמיות היא תופעה שלא קשורה באנשים או במקום, ולכן אני גם לא מאמין בשיפור המצב, זה מצב סטטי שימשיך ללוות אותנו".