Bnei Akiva leaders: Fostering love for Israe
Bnei Akiva leaders: Fostering love for IsraeBnei Akiva

משהו טוב קורה בסניף בני עקיבא שוהם, שמונה עשרות מדריכים וכמה מאות חניכים.

בכל חודש, בוחרות הקומונריות ביחד עם המדריכים נושא חודשי וממלאים את אותו החודש בשיחות ועשייה כיפית.

כך בחודש יצירה שהסתיים לאחרונה, שתלו החניכים גינה מאחורי הסניף, העלו מופע פיזמונסניף, השתתפו בתחרות מאסטרסניף, שם בישלו ביחד וביצירתיות עם המצרכים שניתנו להם. לכל זה נלוו שיחות, כמו השיחה עם יועץ שר החינוך ומנהל התיכון ברנקו וייס, חילי טרופר או עם הרב דוד סתיו.

"את הרעיונות לפעילויות העלנו יחד עם הצוות", מספרות הקומונריות דקלה וליאל.

"פתחנו את הישיבה בלימוד משותף על הנושא, כדי לברר ולהעמיק למה אנו מכוונים בחודש יצירה. המשכנו בסדנת חימר לצוות עם מפעילה חיצונית מהקהילה. התחלקנו ל"קבוצות חשיבה"- כל קבוצה הייתה צריכה לחשוב על פעילות לחבריא א' ופעילות לחבריא ב'.

כך בנינו יחד את החודש וחילקנו אחריות בין המדריכים. המדריכים במהלך החודש העבירו מערך פעולות בנושא. החניכים נהנו מאוד ושיתפו פעולה. פעילות שזכורה לנו במיוחד היא הפזמונסניף.

הייתה אווירה שמחה ומשפחתית. החניכים, המדריכים והגרעינים הפיקו את הערב הזה, ואנחנו הרגשנו שמחים על כך שאנחנו חלק ממשהו כל כך גדול ועוצמתי".

בנוסף לעשייה החדשותית, יש בית מדרש סניפי בכל יום שלישי שם לומדים בחברותות ושומעים שיעור תורה. לפני מספר שבועות נפתח 'פרויקט שמיניסטים', בו חברי שבט נעלה נפגשים אחת לשבועיים ללימוד משותף המחובר לדילמות והתלבטויות שעולות בשלב זה של חייהם.

"הבית מדרש נפתח לפני ארבעה חודשים", מספרת הקומונריות. "ישנו צוות בית מדרש, שביעיסטית ושני שמיניסטים, ישבנו יחד וחשבנו איך אנחנו רוצים שהבית מדרש יראה.

אחת לשלושה שבועות, בשבת לפני המפקד מתקיים 'לימוד מדריכים עם בוגרים' - זוהי יוזמה מבורכת של חברי שבט הגבורה שלקחו על עצמם ללמוד עם המדריכים לפני המפקד בשבתות שהם נמצאים, כל בוגר עם הקבוצה שלו. כך הם מראים שלהיות חלק מהתנועה לא נגמר עם סיום הלימודים. עם הזמן מתגבשים עוד ועוד רעיונות ויוזמות, אנו כל הזמן שואלות את השאלה - מה המצב הקיים, איך אפשר לייעל, לשפר ולקדם עוד ועוד את הסניף. לומדים תוך כדי הליכה. בהמשך אנו מתכננים 'חודש יובל' - בנושא לא פשוט להיות פשוט. 'חודש גרעינים' - בסיומו לצאת ל'שבת הגשמה' וכמובן, אירועי פורים".