בית יהונתן
בית יהונתןצילום: פלאש 90

בית המשפט העליון דחה את ערעורם של ארבעה ערבים שהורשעו בבית המשפט המחוזי בירושלים במסגרת אירוע יידוי האבנים ובקבוקי תבערה לעבר "בית יהונתן" שבשכונת סילוואן בירושלים בחודש יוני 2011.

בית המשפט קיבל את ערעורו של נאשם נוסף והחליט לזכותו מעבירות ייצור נשק, נשיאת נשק והצתה והשאיר על כנה את הרשעתו בחבלה בכוונה מחמירה.

במסגרת האירוע בגינו הורשעו המערערים, הם ירו זיקוקים ויידו אבנים ובקבוקי תבערה באופן מאסיבי לעבר בית יהונתן כשבאותה העת שהו בו משפחות רבות כולל ילדים קטנים. חמשת הנאשמים, מתוכם שלושה קטינים, הורשעו בהצתה, ייצור נשק, נשיאת נשק, חבלה חמורה בכוונה מחמירה והשתתפות בהתפרעות.

"בית משפט זה הדגיש פעמים רבות את חומרתן הניכרת של העבירות השונות בנשק אשר מסכנות באופן ישיר את שלום הציבור וביטחונו... חומרתן הרבה של עבירות אלה נגזרת מהפגיעה הקשה העלולה להיגרם בעטיין, אף אם סיכון זה לא התממש בסופו של דבר", קבע בית המשפט.

לדברי השופט, יורם דנציגר, "מתחם הענישה שקבע בית המשפט המחוזי לעבירות אלה... הינו הולם ומתאים. סבורני כי בית המשפט איזן היטב את השיקולים לקולא ולחומרה בעניינם של כל אחד מהנאשמים וכי העונשים שהשית על כל אחד מהם אינם חורגים מרף הענישה המקובל ומתאימים לנסיבותיהם האישיות בשים לב למתחם הענישה שנקבע".

את המדינה ייצג עו"ד אבי וסטרמן מפרקליטות המדינה.