המרכז לאבחון ומניעת הסרטן
המרכז לאבחון ומניעת הסרטן יוני קמפינסקי

בשנת 2011 אובחנו בישראל 28,077 חולים חדשים עם גידולים המחייבים בדיווח לרישום הסרטן. 24,992 אובחנו עם סרטן חודרני (גידול שאיננו סרטן העור), כך עולה מנתוני משרד הבריאות שפורסמו היום.

מתוך מקרים אלו, 11,959 גברים (10,306 יהודים, 1,115 ערבים ו-538 "אחרים"), ו-13,033 נשים (11,296 יהודיות, 1,052 ערביות ו-685 "אחרות").

סוגי הסרטן העיקריים האחראים ליותר מ-50% מכלל התחלואה בסרטן בישראל דומים בגברים יהודים וערבים (ערמונית, ריאה ומעי גס וחלחולת ועוד) ובנשים יהודיות וערביות (שד, מעי גס וחלחולת ועוד).

שיעורי הסרטן חודרני מצביעים על מגמת ירידה מאמצע המחצית השנייה של העשור הקודם ביהודים, (שנות 2000). בערבים מגמת הירידה ניכרת מאז שנת 2010.

בשנת 2011 נפטרו מסרטן 10,287 אנשים בישראל, 5,200 גברים (4,468 יהודים, 528 ערבים ו-204 "אחרים") ו-5,087 נשים (4,525 יהודיות, 336 ערביות ו-226 "אחרות").

סוגי הסרטן האחראיים ליותר מ-50% מכלל התמותה מסרטן בישראל דומים בגברים יהודים וערבים (ריאה, מעי גס וחלחולת ועוד), ובנשים יהודיות וערביות (שד, מעי גס וחלחולת ועוד).

שיעורי התמותה המתוקננים לגיל ל-100,000 מסרטן בשנת 2011 היו גבוהים יותר בגברים בהשוואה לנשים בשתי קבוצות האוכלוסייה.

מנתונים של ארגון הבריאות העולמי, שפורסמו באתר Globocan עולה כי בקרב 20 המדינות המובילות בעולם בשיעורי ההיארעות והתמותה מסרטן גברים ישראלים נמצאים במקום ה-19 ונשים ישראליות נמצאות במקום ה-15 הן בהיארעות והן בתמותה.

נתוני ההישרדות היחסית הם מדד חשוב ליעילותם של תכניות לגילוי מוקדם ולאיכות הטיפול בסרטן.

בשנים 1991-2010 ההישרדות היחסית מסרטן לחמש שנים, עולה בכל קבוצות האוכלוסייה (יהודים וערבים) ובשני המינים. ההישרדות היחסית מסרטן בקרב נשים גבוהה מזו שבקרב גברים, ובקרב יהודים גבוהה מזו שבקרב ערבים.

בהסתכלות על הישרדות יחסית לפי אזורים בארץ, בכל המחוזות ישנה מגמת עלייה בהישרדות בכל קבוצות האוכלוסייה (יהודים וערבים) ובשני המינים, למעט בסרטן הריאה. לא נמצאו הבדלים גדולים בין המחוזות, בהישרדות היחסית, ככלל, ובהישרדות היחסית בסרטן השד, בפרט.