השופט אשר גרוניס
השופט אשר גרוניספלאש 90

כרטיס אדום? הרכב מורחב של שופטי בג"ץ הורה היום (שלישי) אחר הצהריים על עצירה חלקית של התקציבים לישיבות.

צו הביניים ניתן על ידי השופטים, הנשיא אשר גרוניס, המשנָה לנשיא מרים נאור, השופטת עדנה ארבל, השופט אליקים רובינשטיין, השופט סלים ג'ובראן, השופטת אסתר חיות, השופט חנן מלצר והשופט עוזי פוגלמן, במסגרת עתירה הדורשת לגייס מיידית את בחורי הישיבות עקב פקיעת חוק טל ואי חקיקת חוק חלופי.

במסגרת העתירה נטען, כי בכל מקרה לא ניתן לתקצב את לימודיהם של התלמידים שאמורים היו להתגייס בעקבות פקיעת החוק.

השופטים, עליהם חלק בדעת מיעוט השופט ניל הנדל, קבעו בצו ביניים כי הישיבות לא תקבלנה תקציבים עבור תלמידים ילידי 1994, 1995 והמחצית הראשונה של 1996, "אשר קיבלו צו גיוס למועדים שונים החל מחודש אוגוסט 2013, ואשר לא התייצבו לגיוס בשל החלטות כלליות של שר הביטחון (או של פוקד) – ששאלת הסמכות לגביהן מוטלת בספק – לדחות את מועד התייצבותם (ולא מכוח עילה אישית או בחינה פרטנית שנערכה ביחס למועמד מסוים)".

השופטים הבהירו, כי "צו הביניים מתייחס אך ורק להעברות הכספים הנעשות בהתאם ל"מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד החינוך במוסדות תורניים – לימוד ופעולות", י"פ התשס"ד, עמ' 3498, התשע"ב, עמ' 3186, ובהתאם לתיקונים השונים למבחנים".

 נציין כי העברות כספים אלו מהוות את החלק הארי של התקציבים המועברים ממדינת ישראל לישיבות, וכי משמעות צו הביניים היא פגיעה קשה נוספת בישיבות.

עוד נקבע, כי "המשיבים המיוצגים על ידי פרקליטות המדינה יגישו הודעה מעדכנת עד ליום 31.3.2014. נציין, כי ככל שלא תושלם חקיקה חדשה בעניין גיוס בני הישיבות נשקול את המתחייב מכך".