חיילים חרדים גיוס צה"ל
חיילים חרדים גיוס צה"לפלאש 90

מנכ"ל עמותת חדו"ש לחופש דת ושוויון, אשר עתרה בדרישה לגיוס מיידי של בחורי הישיבות, עו"ד אורי רגב, מברך על החלטת בג"ץ לעצור את התקציב לשנתונים הצעירים של הישיבות.

לדברי רגב, "בג"ץ הבהיר לכנסת שאפילו לסבלנות האינסופית שלו יש גבול, ושהוא אינו מוכן לאפשר עוד את הזרמת מאות המיליונים לישיבות בניגוד לחוק".

הצו ניתן בעתירה שהגישו עמותת חדו"ש לחופש דת ושוויון, הפורום לשוויון בנטל, ישראל חופשית וח"כ לשעבר רוני בריזון, באמצעות פרקליטם עו"ד גלעד ברנע.

רגב ציין, כי "מאז בוטל חוק טל לפני שנה וחצי המדינה מפרה את החוק כאשר אינה מגייסת את בחורי הישיבות. היא מוסיפה חטא על פשע כאשר היא מממנת את שהותם במקום אחר. בג"ץ שם גבול לשערוריה. יש לקוות שהפוליטיקאים יתעשתו ויעבירו כבר בימים הקרובים חוק שוויון בנטל אמיתי כדי שלא נצטרך לעתור גם נגדו לבג"ץ".

סמנכ"ל המחקר וההסברה של חדו"ש, שחר אילן, מעריך כי על פי ההחלטה יעצר הכסף מיידית לכעשרת אלפים תלמידים, כלומר מדובר בכ-25 מיליון שקל לשנה.

פרקליטם של העותרים, עו"ד גלעד ברנע, אמר כי "מדובר בהחלטה חשובה ביותר שמעבירה מסר ברור ביותר לפיו המדינה לא תעניק תמיכה כספית (ישירה או עקיפה) למי שנקרא להתייצב לשירות צבאי ואינו מתייצב. בית המשפט הבהיר שלא ישלים עם מצב בו מי שחייב בשירות צבאי איננו מתייצב למלא חובתו זו – ומאידך ימשיך לקבל (במישרין או בעקיפין) כספים או תמיכה אחרת מן המדינה. יש להניח ולקוות – כי ההחלטה גם תניע את הממשלה והכנסת – להשלים סוף-סוף את מהלך החקיקה".

נציין כי השופטים, עליהם חלק בדעת מיעוט השופט ניל הנדל, קבעו בצו ביניים כי הישיבות לא תקבלנה תקציבים עבור תלמידים ילידי 1994, 1995 והמחצית הראשונה של 1996, "אשר קיבלו צו גיוס למועדים שונים החל מחודש אוגוסט 2013, ואשר לא התייצבו לגיוס בשל החלטות כלליות של שר הביטחון (או של פוקד) – ששאלת הסמכות לגביהן מוטלת בספק – לדחות את מועד התייצבותם (ולא מכוח עילה אישית או בחינה פרטנית שנערכה ביחס למועמד מסוים)".

השופטים הבהירו, כי "צו הביניים מתייחס אך ורק להעברות הכספים הנעשות בהתאם ל"מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד החינוך במוסדות תורניים – לימוד ופעולות", י"פ התשס"ד, עמ' 3498, התשע"ב, עמ' 3186, ובהתאם לתיקונים השונים למבחנים".