משרד האוצר
משרד האוצר פלאש 90

בחודש ינואר נמדד עודף בפעילות התקציבית של הממשלה שהסתכם בכ 4.4 מיליארד שקלים, כך עולה מנתונים שמפרסם החשב הכללי באוצר.

עם זאת באוצר מציינים, כי עודף תקציבי אופייני לחודשי ינואר עקב הוצאה עונתית נמוכה. בנוסף, הייתה בחודש ינואר השנה גביית מסים גבוהה מהתחזית.

העודף למימון בחודש ינואר הסתכם בכ 4.7 מיליארד שקלים. הגירעון המצטבר ב 12 החודשים האחרונים הסתכם בכ 31.3 מיליארד שקלים שהם 3.0% תמ"ג.

ההוצאות הסתכמו בחודש ינואר בכ- 21.0 מיליארד שקלים. מזה: הוצאות המשרדים 16.1 מיליארד שקלים ותשלומי ריבית 4.9 מיליארד שקלים.

הוצאות המשרדים עלו בהשוואה לינואר אשתקד ב 5.5%: הוצאות המשרדים האזרחיים עלו ב 2.1% והוצאות מערכת הביטחון עלו בכ 15.9%.

גביית המסים בחודש ינואר הסתכמה בכ 24.8 מיליארד שקלים. בהשוואה לחודש ינואר אשתקד עלו הכנסות המסים נומינלית בכ 16.0%. יתר ההכנסות הסתכמו בחצי מיליארד שקלים.