הסכנות הפורימיות לא מצחיקות
הסכנות הפורימיות לא מצחיקות צילום: פלאש 90

מידי שנה בחג הפורים נפגעים ילדים רבים משימוש בנפצים, צעצועים מסוכנים, אקדחי קפצונים, תרסיסים ותחפושות חסרות תו תקן.

למרבה הצער, הפגיעות בפורים רבות וקשות : נפצים שגרמו לכוויות בדרגות שונות, ואף לקטיעת איברים, תחפושות שהתלקחו, רעש קפצונים ופיקות שגרמו לקריעת עור התוף, ונזק בלתי הפיך לשמיעה, פגיעה בראיה ואף עיוורון, כתוצאה מגיצים, ספריי וקצף, תכולת משלוחי מנות שגרמו לחנק אצל פעוטות ועוד ועוד.

מידי שנה חלה עליה במספר הפציעות בפורים, ושמחת החג עלולה להסתיים בנכויות קשות, ואף במוות חלילה.

מה ניתן לעשות כאשר נגרמה פגיעת גוף כתוצאה משימוש מצעצועים מסוכנים, תחפושות ואביזרים נלווים ?

תביעה נגד יצרן / יבואן / משווק - נזק שנגרם מתחפושת חסרת תו תקן, או צעצוע מסוכן כהגדרתו בחוק – יסלול את הדרך להגשת תביעה נגד היצרן, היבואן, או המוכר של האביזר או הצעצוע המסוכן.

סעיף 2 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (איסור ייצור, יבוא ומכירה של צעצועים מסוכנים), תשמ"ז – 1986, קובע :
" לא ייצר אדם, לא ייבא, לא ימכור, לא יחזיק ולא יעביר לאחר צעצוע מסוכן בכל דרך מדרכי ההעברה, במהלך עסקו".

" צעצוע מסוכן", מוגדר בסעיף 1 לצו האמור: " צעצוע, אשר השימוש המקובל בו עלול לגרום למשתמש בו, או לבני אדם אחרים, נזק גופני, או לסכן את בריאותם, או לגרום להם הטרדה, לרבות צעצוע הפולט אש, צעצוע נפיץ הגורם להתפוצצות, צעצוע שנועד לגרום לגירוי, דימוע או עיטוש וצעצוע אשר הוא חיקוי של כלי ירייה או הנראה ככלי ירייה כמשמעותו בחוק כלי היריה, התש"ט – 1949".

יצרן, יבואן ומוכר, אשר הפרו את החובה החוקית האמורה לעיל, או התרשלו בכל הנוגע לחובה זו – יתנו את הדין.
בנוסף, יצרן, יבואן וספק יכולים להיתבע על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, מכוחו יחוייבו לפצות אדם שנגרם לו נזק גוף כתוצאה מפגם במוצר.

תביעה נגד המדינה / הרשות המקומית :

המציאות מוכיחה, כי נזקים רבים נגרמו בשל אי אכיפה מספקת של הוראות הדין, לרבות הצו דלעיל. כך, ניתן לשקול הגשת תביעה כלפי המדינה ו/או הרשות המקומית בגין אי אכיפה מתאימה. זאת, לרבות בגין התרשלות בחיפוש והחרמת נפצים וצעצועים מסוכנים שנמכרים באופן בלתי חוקי לקראת חג הפורים, אי אכיפת איסור מכירתם של צעצועים אלה וכו'.

תביעה נגד המזיק הישיר :

פגיעה שנגרמה בגין שימוש שעשה אדם / ילד אחר תסלול את הדרך להגשת תביעה כלפי אותו אדם או הקטין / הוריו לפיצוי הנזק שנגרם כתוצאה מהשימוש שעשו בצעצועים ואביזרים מסוכנים.


תביעה נגד בית הספר :

אם הפגיעה אירעה בזמן שהות בבית הספר – יש לבחון תביעה כלפי בית הספר בעילת רשלנות או אי אכיפה של הוראות.

כאשר ילד נפצע כתוצאה משימוש של תלמיד אחר בצעצוע מסוכן, תחפושות ואביזרים נלווים, וכאשר מוכח שהאחראים במקום לא השכילו למנוע את התרחשות האירוע, ולא עשו מספיק מאמצים כדי למנוע את הפגיעה – יתכן שתקום אחריות למוסד הלימודים לפצות את הניזוק.

תביעה נגד חברת הביטוח :

יש לזכור, כי פוליסת ביטוח תאונות אישיות חלה על כל תלמיד ומכסה כל נזק שנגרם בכל שעות היממה, לרבות במהלך חופשות, וניתן לתבוע את חברת הביטוח.

ניתן לתבוע את חברת הביטוח לנזק שנגרם, מכוח פוליסות ביטוח תאונות אישיות החלה על תלמידים. הורים רבים אינם יודעים, כי הכיסוי הביטוחי של תלמידים במוסדות החינוך – חל על התלמיד בכל ימות השנה, 24 שעות ביממה, ובכל מקום שנמצא בו התלמיד, גם אם לתאונה אין קשר לפעילות המוסד החינוכי שהתלמיד לומד בו.
תחולת הפוליסה הינה 24 שעות ביממה, 365 יום בשנה. כלומר, הביטוח מכוח הפוליסה לתלמיד, בגינה משלמים ההורים לבית הספר, "עוקבת" אחריו בכל מקום ובכל יום, 24 שעות ביממה, ברציפות במהלך כל שנות לימודים, החל מגן חובה וכלה בסיום תיכון, לרבות בחופשים, בין בארץ ובין בחו"ל.

על בסיס האמור, ניתן לתבוע את חברת הביטוח לא רק לענין ילדים שנפצעו בבית הספר מצעצועים מסוכנים, אביזרים ותחפושות, אלא אף ילדים שנפצעו מחוץ לגבולות המוסד החינוכי או מערכת השעות שלו.

פוליסת הביטוח מעניקה פיצוי כספי בהתאם להיקף הנזק ואחוזי הנכות שנגרמו לילד, ואף ניתן לקבל פיצוי כספי במקרה שנגרמת לילד נכות זמנית (יוענק פיצוי יומי עבור תקופה המוגדרת בפוליסה). הביטוח מקנה זכאות לפיצויים במקרה של נכות זמנית או קבועה, או חלילה במקרה של מוות, הנגרמים כתוצאה מתאונה.

על מנת שהפגיעה תזכה לפיצוי של חברת הביטוח נדרשת נכות זמנית של מספר הימים המוגדר בפוליסה, במהלכם הילד מרותק לביתו. גובה הפיצוי עומד ביחס ישיר למספר ימי הנכות, בנוסף להשתתפות מוגדרת של חברת הביטוח בהוצאות רפואיות נוספות.

זכות התביעה על הפוליסה ה"בית ספרית" פגה לאחר 3 שנים מיום התאונה, או 3 שנים מגיל 18, לפי המאוחר. כך שבפועל ניתן להגיש תביעה עד גיל 21.

פיצוי על פי הפוליסה לתלמידים אינו מונע הגשת תביעות נוספות נגד גורמים אחרים הנושאים באחריות ישירה או עקיפה לפגיעה, לקבלת פיצוי נוסף מעבר לפיצוי הניתן מכוח פוליסת ביטוח תלמידים.

לענין כל אחת מהאפשרויות המוסברות - מומלץ, מיד לאחר תום הטיפולים הדחופים, לאסוף ראיות ככל האפשר, שמא יהא קשה לאתרן בהמשך. כך למשל, פרטי עדים לתאונה, עותק מפוליסת הביטוח, צילום זירת התאונה, עותקים מכל המסמכים הרפואיים בגין הפציעה ועותקים מהקבלות בגין התשלומים וההוצאות השונות.
כמובן, יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי, על מנת לנהוג באופן מושכל ונכון.

(עורכי הדין ורד כהן ורענן בר-און הינם שותפים במשרד בר-און כהן, עורכי-דין שמומחיותו גם בתביעות נזיקין)

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו