האלוף ח'ליפה חפתר, המפקד לשעבר של כוחות היבשה בלוב, פרסם (שישי) הודעה מצולמת ובה הודיע על הקפאת פעילות המועצה הלאומית והממשלה, בציינו שאין מדובר בהפיכה צבאית ובתפיסת השלטון, אלא בהתייצבות לימין העם הלובי.

חפתר, שהיה לבוש במדי צבא בעת מסירת הודעתו, פרט את הצעדים לאחר פיזור הפרלמנט והממשלה, ובראשן הקמת גוף פוליטי זמני, המייצג את כל הכוחות הפוליטיים והלאומיים, ואשר יינתנו לו סמכויות של הרשויות הביצועיות והמחוקקת.

גוף זה ימה אישיות פוליטית לאומית שתקים ממשלה זמנית, ובמקביל תוקם מועצת הגנה לאומית ותופעל מערכת המשפט כדי להבטיח צדק לתושבים. חנפר ציין, כי הצעדים עליהם הודיע נועדו להציל את לוב מהכאוס אליו התדרדרה. הדיווחים מלוב סותרים וטרם התברר אם ניסיון ההפיכה הצבאית הצליח.