אחיות הדסה מפגינות
אחיות הדסה מפגינותפלאש 90

יו"ר הסתדרות האחיות, אילנה כהן, מביעה תמיכה בהודעתן של אחיות בית החולים הדסה על כוונתן לשבות במהלך היום במידה לא ישולם להן מלוא משכורת ינואר שעד כה קיבלו ממנה חמישים אחוזים בלבד.

האחיות מבהירות כי כל עוד הן עובדות מאה וחמישים אחוז ומקבלות רק חמישים אחוז לא תוכלנה להעניק את שהן אמורות להעניק לחולים.

האחיות אינן מוכנות לקבל הסכמים לפיהן יופחתו להם כעשרה אחוזים משכרן והודיעו כי במידה ולא תקבלנה כבר היום את מלוא השכר יעברו לעבודה במתכונת השבתה ויעניקו טיפולים מצילי חיים בלבד. לשם כך יותירו האחיות אחות אחת בכל מחלקה ולא מעבר לכך.

מנגד מודיעים בהנהלת הדסה כי ישקלו פנייה לבית החולים על מנת לחייב את האחיות ועובדי המשק לשוב מיידית לעבודתם תחת צו.

אחיות בית החולים הדסה מדווחות על הצעות שהן מקבלות מבתי חולים באזור גוש דן להשתלב במערך הרפואה שלהם ולקבל את מלוא שכרן.