לא צריך הרבה גשם בשביל שיתפתח שיטפון.

בנחל ממשית הסמוך לדימונה נצפה השיטפון שהגיע כתוצאה מגשמי הברכה. אנשי רשות שמורות הטבע והגנים תיעדו את השיטפון.

מדובר בשיטפון בנחל ממשית המתחבר למרגלות הגן הלאומי ממשית - המים שוצפים על פני הסכר המנדטורי שבבסיסו הסכר הנבטי.