הרב שרלו הצטרף ליוזמת הבנק החברתי

הרב שרלו הוא הדמות הבכירה ביותר מהזרם הדתי לאומי, שהצטרפה עד כה לאגודה והוא נמנה עם עוד אלף חברים, שגוייסו עד כה ליוזמה.

נתנאל כ"ץ , י"ז באדר תשע"ד

הרב יובל שרלו
הרב יובל שרלו
PR

הרב יובל שרלו הצטרף ל'אופק', היוזמה שמקימה את הבנק הקואופרטיבי הראשון בישראל, לאחר שרכש מניית חברות באגודה.

הרב שרלו הוא הדמות הבכירה ביותר מהזרם הדתי לאומי, שהצטרפה עד כה לאגודה והוא נמנה עם עוד אלף חברים, שגוייסו עד כה ליוזמה.

עם רכישת מניית החברות, פרסם הרב שרלו פוסט בעמוד הפייסבוק שלו, שבו נימק מדוע הצטרף לבנק: "בנק זה מוקם על ידי הציבור, כאשר האינטרס שלו הוא הציבור, שכן הציבור הוא בעל המניות בבנק, והמדיניות שלו נועדה להיות הוגנת, חברתית וכלכלית כאחד".

הרב שרלו הסביר שבנק קואופרטיבי יאפשר לעוד ועוד אנשים נגישות למשאבים שיסייע להם לעמוד על רגליהם בכוחות עצמם, ומצטט בהקשר זה את פסיקת הרמב"ם, לפיה המעלה העליונה ביותר של הצדקה היא "המחזיק ביד ישראל שמך, ונותן לו מתנה או הלוואה או עושה עמו שותפות או ממציא לו מלאכה כדי לחזק את ידו עד שלא יצטרך לבריות לשאול".

הרב שרלו טוען שהיוזמה להקמת בנק קואופרטיבי תביא למהפכה בתחום הבנקאות: "הבנק מגדיר את מטרתו כבנק חברתי שנועד דווקא ל"אנשים הקטנים" מבחינה כלכלית לפתוח אופקים חדשים, ולבנות את עסקיהם בבנקאות המתנהלת בדרך של בנקאות נגישה והוגנת כלפי כל הקשורים בה.זהו פרויקט המתכוון להתנהל בשקיפות מלאה, בהגבלת פערי משכורות, במתן מעמד שווה לכל השותפים בו, בקבלת החלטות בדרך דמוקרטית, בפיקוח מלא, לאור הנחייה של כללי אתיקה וכדו'. לא זו בלבד, אלא שהוא מבוסס בתחילת דרכו על שפה של אמון, יושרה ונקיות", נכתב.

בסיום דבריו, קרא הרב שרלו לעשות כל מאמץ שיוזמת הקמת הבנק תצליח "הניסיון הזה על שני היבטיו - המשמעות הכלכלית והשפה החברתית - הוא כה חשוב למדינת ישראל שזו זכות גדולה להיות שותף בו, ולעשות כל מאמץ כדי שהניסיון הזה יצליח".

'אופק' היא אגודה שיתופית (קואופרטיב), שנוסדה על רקע המחאה החברתית מקיץ 2011 במטרה להקים את הבנק הקואופרטיבי הראשון בישראל. הבנק אותו מקימה 'אופק', יתמקד במתן שירותים בנקאיים קמעונאיים זמינים וזולים לחבריו, שיהיו יחידים, משקי בית ועסקים קטנים ובינוניים, תוך הסתמכות על תשתיות אינטרנט, פלטפורמות ניידות והפעלת נקודות שירות. הבנק יהיה מבוסס על מרווחי אשראי הוגנים ועמלות נמוכות ופשוטות. היצע השירותים הבסיסי יכלול הלוואות, חשבונות לחיסכון קצר וארוך טווח, ניהול חשבון עו"ש והנפקת כרטיסי אשראי.