גרוניס: קיצוץ התקציב לישיבות לא יבוטל

נשיא ביהמ"ש העליון קבע כי הבקשה לביטול צו הביניים שעצר חלק מהתקציבים לישיבות תובא לדיון בפני ההרכב המורחב. מועד לא נקבע.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , י"ח באדר תשע"ד

השופט אשר גרוניס
השופט אשר גרוניס
פלאש 90

אכזבה באיגודי הישיבות מהחלטת נשיא בית המשפט העליון, השופט אשר גרוניס, שלא לבטל בשלב זה את צו הביניים לניכוי חלק מתקציבי הישיבות.

צו הביניים, שלא בוטל בשלב זה, קובע כי הישיבות לא תקבלנה תקציבים עבור תלמידים שקיבלו צו גיוס אולם הצו נדחה בהחלטה של שר הביטחון.

ההחלטה מביאה לניכוי חלק קטן מתקציב הישיבות החרדיות וחלק ניכר ביותר מתקציב הישיבות הציוניות וישיבות ההסדר.

השופט גרוניס קבע כי איגודי הישיבות יצורפו אמנם כמשיבים לעתירה, אולם הבקשה לביטול צו הביניים תתברר בדיון שיקבע בפני הרכב מורחב של שופטי בית המשפט העליון, דיון שמועדו טרם נקבע.

באיגודי הישיבות מאוכזבים מההחלטה, שמשמעותה היא בפועל דחייה של הבקשה לביטול צו הביניים באופן מוחלט.

באיגודים מציינים, כי על הפרק עומד התקציב שאמור לעבור לישיבות בראשית חודש מרץ, ואשר הניכוי ממנו יהיה גדול בהרבה מאשר הניכוי מתקציב פברואר.

בתקציב פברואר נוכו כ- 400 אלף ש"ח מהישיבות החרדיות וכ-300 אלף ש"ח מהישיבות הציוניות. אולם, מאחר שתקציבן של הישיבות הציוניות הוא פחות מעשירית מתקציב הישיבות החרדיות, הפגיעה בהן היתה חמורה בהרבה.

בישיבות מעריכים, כי הניכוי מתקציב חודש מרץ יגיע לכמיליון ש"ח בישיבות הציוניות בלבד.

ההחלטה לדחות את ההחלטה משמעותה למעשה הותרת הצו בזמן העברת התקציב הזה. במהלך חודש מרץ צפוי חוק גיוס החרדים לעבור וממילא תימחקנה העתירות והדיון בצו הביניים יהפוך גם הוא לבלתי רלוונטי.

"אנחנו בהחלט חשים אכזבה קשה מכך שבית המשפט לא מצא לנכון לבטל את צו הביניים לאלתר", אומרים באיגוד הישיבות הגבוהות, "סברנו, ואנחנו עדיין סבורים שצו הביניים בטעות, ואפילו בעוול יסודו,ועל כן ניתן היה לצפות שבית המשפט יבטל אותו ואחר כך יקיים דיון".

באיגוד מציינים, כי "נשקול כעת את דרכנו וכלל לא בטוח שעל רקע ההחלטה היום יהיה לנו עניין להצטרף להליך הזה ולשחק את המשחק. בלוח הזמנים שנקבע ברור שלא יקבע דיון וממילא לא תינתן כל החלטה לפני שאמור יהיה להיות מועבר לישיבות תקציב החודש הבא (שכמובן, יועבר רק בחלקו בשל צו הביניים שנותר על כנו) ולאחר מכן סביר להניח שהכנסת תסיים את הליכי החקיקה, העתירה תימחק והצו יפקע מאליו".

"במצב הזה חבל על הזמן והאנרגיה שנידרש להשקיע בניהול התיק כאשר ברור מראש שזה לא יביא לשום מקום. קשה לברוח מהתחושה שהמתווה שנקבע בהחלטה היום נועד להביא בדיוק למקום הזה ולחסוך מבית המשפט את הצורך לדון ולהתמודד באומץ עם הטענות שלנו לגופן", מוסיפים באיגוד.