תשנה את ההחלטה? גרמן
תשנה את ההחלטה? גרמןצילום: פלאש 90

שקיפות: שרת הבריאות, יעל גרמן, החליטה לפרסם את סדר יומה השבועי באתר האינטרנט של משרד הבריאות במסגרת פעילות לקידום חופש המידע.

לוח הזמנים יתעדכן מדי יום ראשון, ויכלול מידע אודות הפגישות בשבוע החולף.

ההחלטה לפרסם את הלו"ז רק שבוע בדיעבד נסמכת על הנחיית היועץ המשפטי לממשלה, ולכן פרסום הלו"ז לא יכלול תכני פגישות אישיות, פוליטיות, או פגישות שיש מניעה לפרסמן. בנוסף, ניתן יהיה למצוא באתר המשרד גם את קורות החיים של השרה, סיכום שנת עבודה וכן את חזון השרה.

"לאחר בחינת הנושא לעומק ובהתאם להשקפת עולמי החלטתי לפרסם את קורות חיי, את הפעילות השנתית במשרד ואת סדר היום השבועי שלי, כדי שיהיו פתוחים ושקופים לעיני הציבור", הסבירה גרמן. "זמן רב אני שומעת שלעיתים החלטות מתקבלות בעקבות פגישות עם גורמים חיצוניים ולא ענייניים, דבר שאני כמובן מגנה. כדי לקדם את השקיפות ואת אמון הציבור בהחלטותיי, החלטתי על צעד זה".

פרסום סדר היום כפוף כל העת לשיקולים ביטחוניים ומדיניים ולשמירה על צנעת הפרט. מעבר למגבלות אלה, המידע יהיה פתוח, שקוף ונגיש לכלל הציבור המעוניין בו.

חשיפת לוח הזמנים נעשית בהתאם ליוזמת התנועה הממשלתית לחופש המידע, ששרת המשפטים, ציפי לבני ושרת הבריאות, יעל גרמן, החליטו להשתתף בה.