ההשתלטות על ה'מרמרה'
ההשתלטות על ה'מרמרה'דו"צ

שופט בית המשפט המחוזי מרכז, יעקב שפסר, דחה את בקשת המדינה לדחות את תביעתו של לוחם שייטת 13 לשעבר שנפצע במהלך פעולת ההשתלטות על ספינת המרמרה.

הלוחם לשעבר נפגע במהלך הפעולה, ואף צולם על גבי האונייה כאשר פניו חשופות.

הלוחם לשעבר הוכר על- ידי המדינה כנכה צה"ל, בגין נזקים גופניים ונפשיים, והוא זכאי לתגמולים והטבות בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו לו.

אולם, לאחר שחרורו הגיש הלוחם לשעבר תביעה נוספת נגד המדינה, במסגרתה עתר לתשלום פיצויים בגין נזקים שנגרמו לו לטענתו כתוצאה ממחדלה של המדינה למנוע את פרסום תמונתו, ביניהם פגיעה בשמו הטוב, פגיעה בחופש התנועה והתעסוקה והפסדי השתכרות.

לטענתו, פרסום התמונה גרם לכך שהוא מבוקש במדינות מסוימות בעולם ומנוע מלהיכנס אליהן, מה שגורם לו סבל נפשי והפסד כשור השתכרות.

המדינה ביקשה בבית משפט השלום לדחות את התביעה על הסף, אך הבקשה נדחתה, וכעת דחה בית המשפט המחוזי את בקשת רשות הערעור שהגישה המדינה על החלטה זו.

המדינה טענה שורה של טענות כדוגמת טענת חסינות מפני תביעות בנזיקין. בנוסף טענה המדינה, כי אין זה רצוי או ראוי כי המדינה תהיה חשופה לתביעות בנזיקין מצד חיילים בצה"ל, אך בשל העובדה כי אלו השתתפו בפעולה צבאית לגיטימית שעליה החליטה הממשלה, רק כיוון שיש גורמים בעולם שאינם מכירים בלגיטימיות של אותה פעולה.

השופט דחה כאמור את כלל הטענות, תוך שהוא מציין כי "גם אם במישור המנהלי קיימת מגמה שלא להתערב בפעולות רשויות הצבא, הרי שבהחלט תיתכן שפיטות רחבה יותר בהליכים אזרחיים-נזיקיים".