הוראות מיוחדות לבחירות החוזרות בב"ש ונצרת

ההנחיות כוללות תגבור של מספר הסדרנים והשוטרים במהלך יום הבחירות ובחירה קפדנית של שורת בעלי תפקידים בניהול הבחירות.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , כ"ג באדר תשע"ד

יצביעו. בחירות
יצביעו. בחירות
Israel news photo: Flash 90

מנכ"ל משרד הפנים בפועל, ד"ר שוקי אמרני, פרסם הנחיות מיוחדות לקראת הבחירות החוזרות בבית שמש ובנצרת, שנקבעו על ידי שר הפנים ל-11 במרץ, בהתאם להחלטות בית המשפט העליון.

במשרד הפנים מציינים, כי "מטרת ההנחיות להבטיח מימוש הזכות הדמוקרטית של כלל התושבים בהליך הבחירות בהתאם להוראות החוק וסדרי מינהל תקינים, תוך הקפדה על טוהר הבחירות".

בהתאם להנחיות המיוחדות, שורה של תפקידים יאוישו אך ורק על ידי עובדים מקרב עובדי המדינה אנשי מקצוע בעלי ניסיון בניהול בחירות שאינם תושבי הערים בהם תתקיימנה בחירות.

מדובר בתפקידים של מנהל בחירות, סגן מנהל בחירות, מזכירי ועדת הקלפי, עוזרי המזכירים וקולטי קלפיות. בעלי תפקידים אלה יקבלו בימים הקרובים הדרכה מיוחדת לביצוע תפקידם.

בנוסף, בתיאום עם הרשויות המקומיות הרלוונטיות ומשטרת ישראל יתוגבר מספר הסדרנים והשוטרים שישמרו על הסדר הציבורי במהלך הבחירות החוזרות.

כמו כן, בתאום עם משרד הביטחון וצה"ל פועל משרד הפנים לאפשר לחיילי צה"ל בעלי זכות הבחירה בשירות חובה, קבע ומילואים לממש את זכותם הדמוקרטית.

משרד הפנים מגביר את מערכת הבקרה והדיווחים על הליך ההצבעה וניהול הקלפיות, על מנת לשמור על טוהר הבחירות. לאחר סיום ספירת הקולות יועבר חומר הבחירות לשמירה במשרדי במפקח הארצי על הבחירות עד לתום זמן הגשת הערעורים על תוצאות הבחירות.

במטרה לשפר את השירות לציבור הבוחרים ועל מנת להעלות את אחוז ההצבעה בבחירות , יפורסם באתר משרד הפנים מידע בנושא הבחירות החוזרות. לקראת הבחירות החוזרות ישלחו בדואר לתושבים הודעות לבוחר בהם יצוין מקום הקלפי ומספרה.