יעל ואביגיל גרוס
יעל ואביגיל גרוסבאדיבות המשפחה

וועדת השרים לענייני חקיקה אישרה היום (ראשון) את הצעת החוק של המשרד להגנת הסביבה שנועדה להחמיר את תנאי קבלת רישיון התעסוקה של מדברים.

הצעת החוק הובאה עקב אסון ההדברה שאירע בירושלים בחודש שעבר, בו מצאו את מותן האחיות אביגיל ויעל גרוס ז"ל, לאחר ששאפו חומר הדברה מסוכן שפוזר בדירת הוריהן.

על פי הצעת החוק, רק מי שעבר בעצמו הכשרה מסודרת ועמד בבחינות, יעסוק בהדברה ובנוסף, רישיון המדביר יהיה אישי ובלתי ניתן להעברה. 

עוד קובעת הצעת החוק כי המשרד יפקח גם על ההכשרה עצמה אותה מקבלים המדבירים במכללות - זאת עקב כך ששיעור הנכשלים בבחינות המשרד עומד על יותר מ-60%. בנוסף, החוק החדש קובע כי המדביר יחויב להציג את רישיונו למזמין העבודה וכי כתנאי לחידוש הרישיון כל חמש שנים, על המדביר יהיה להשתתף בהשתלמויות ולעמוד בחובות נוספות.

העונש המרבי בגין עבירה על החוק שעלולה לסכן את הציבור או את הסביבה מגיע לשנת מאסר ולקנס של 904 אלף ש"ח. בנוסף, המשרד להגנת הסביבה יוכל להטיל עיצומים כספיים וקנסות בגובה של 10,000 ש"ח לאדם פרטי ו-50,000 ש"ח לתאגיד.