הרב מנחם בורשטיין
הרב מנחם בורשטייןשלומי שלמוני

"אנו מברכים על ההצעה להרחיב את ההגנה מפני פיטורין הניתנת לזוגות העוברים טיפולי פוריות", כך אומרים ב"פורום חותם".

נציין כי מדובר בפורום המאגד את מכוני התורה וההלכה הדתיים בנייר עמדה שנכתב בשיתוף הרב מנחם בורשטיין ראש מכון "פועה" (פוריות ורפואה)"

בפורום "חותם" אומרים, כי "עד היום המצב היה, שעובדת או עובד העוברים טיפולים לקראת הולדת ילדם השלישי ואילך, הסתכנו בפיטורין עקב היעדרותם ממקום העבודה ובזכות תיקון החוק המעסיקים לא יוכלו להתעמר ולפגוע בזכויותיהן".

הרב בורשטיין מציין, כי "תיקון לחוק שעבר בקריאה ראשונה בכנסת מציע להרחיב את ההגנה הניתנת לעובדים, ולקבוע כי איסור הפיטורים יחול לגבי טיפולי פוריות וטיפולי הפריה חוץ־גופית תהיה ללא תלות במספר הילדים שיש להם".

ראש "מכון פועה", הרב בורשטיין, מסביר כי "מצוות 'פרו ורבו', שעניינה בהבאת ילדים לעולם, הינה המצווה הראשונה המופיעה בתורה ועל חשיבותה כתוב בספר החינוך: 'והיא מצוה גדולה שבסיבתה מתקיימות כל המצוות בעולם, כי לבני אדם ניתנו ולא למלאכי השרת'. אף לאחר קיום הדרגה המינימאלית של המצווה, שהיא הבאה לעולם של בן ובת, ישנה מצווה בריבוי ובתוספת של ילודה לפי מצב בני הזוג, וללא הגבלה בעניין זה. מעבר למצווה, הרי שהשאיפה לפרי בטן אצל נשים רבות, היא בגדר שאיפת חיים, וכפי שמצאנו שנאמר על ידי רחל אימנו: 'הבה לי בנים ואם אין מתה אנוכי'".

על פי "פורום חותם", "מדובר בחוק מוסרי וצודק שמטרתו למנוע מאישה את הבחירה האכזרית בין הימנעות מהבאת ילדים לעולם לבין הימנעות מיציאה לעבודה. אולם בנוסח החוק, כפי שהוא היום, קיימת אפליה מובנית בין נשים הנכנסות להיריון באופן טבעי לבין נשים, שמסיבה כזו או אחרת, נזקקות לטיפולי פוריות לצורך כניסתן להיריון".

"לנשים אלו", מדגישים בפורום, "קיימת הזכות הבסיסית אך ורק להבאת שני ילדים משותפים לעולם ועלולים להימנע מטיפולי פוריות ומהרחבת המשפחה בהמשך ולכן שינוי החוק מבורך ואנו שמחים על כך".

לסיום אומרים ב"חותם" כי "חשוב לציין, שאין בנייר עמדה זה, משום הבעת עמדה בדבר שאלת המימון לטיפולי פוריות, ועד כמה ראוי לה למדינה לממן באמצעות סל הבריאות הממלכתי את טיפולי הפוריות, נושא בו יש לדון בפני עצמו".