העם חזק. נתניהו
העם חזק. נתניהופלאש 90

בשעה הקרובה יכונסו שלש מועצות גדולי התורה של הציבור החרדי, ובקרב הציבור שוררת דריכות רבה.

העובדה שנרשמת אחדות רבתי בקרב ההנהגה מצביעה על החשיבות ההיסטורית ועל הדאגה מחוק הגיוס המתגבש בכנסת אשר כולל בתוכו סנקציות פליליות.

לצד ההחלטה המסתמנת על קיום עצרת תפילה בשבועיים הקרובים, מסבירים מארגני המחאה כי עיקר האש וחיצי הביקורת יתועלו לכיוונו של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שלדעת ההנהגה החרדית האחריות כולה למצב שנוצר מוטלת על כתפיו. 

"למרות כל המסרים וההתחייבויות שנתן נתניהו לגדולי התורה ולחברי הכנסת, הוכח כי נתניהו שיקר במצח נחושה", אומר דובר בית הרב שטיינמן, בני רבינוביץ', "אם בעבר עוד היו כאלו שמסיבות שונות התגייסו לצבא, לאור הכרזת המלחמה של נתניהו אשר חבר לחובשי כיפות שהצטרפו אף הם בצורה בוגדנית כדי לחקוק חוק שיהפוך את  לומדי התורה לעבריינים פליליים - הרי גם אלו שעוד חשבו על גיוס, לא יעשו זאת. כולם כאיש אחד ובלב אחד מתייצבים לימין לומדי התורה. נראה את נתניהו הגיבור משליך לכלא אלפי יהודים חרדים רק בגלל ש'פשעם' היחיד הוא לימוד תורה".

"הערב מתייצבים כל גדולי ישראל מכל העדות והחוגים ומכריזים: כן לתורת ישראל! הערב אין אשכנזים, אין חסידים ואין ספרדים. בחדר אחד ישבו יחדיו כל גדולי ישראל, אלפי שנות לימוד והרבצת תורה שנלמדו במסירות נפש, ודי בעובדה זו להוכיח שעם ישראל כולו כאיש אחד מכריז ואומר: נצח ישראל לא ישקר!".

לא מדובר בכינוס פוליטי, הוא טוען. "מדובר בכנס לחיזוק מגיני העם היהודי שהם לומדי התורה. זהו גם כינוס שבו תובא מחאה חריפה נגד ראש הממשלה, על מסכת הונאה מתמשכת שהפגין כלפי גדולי ישראל ונציגי הציבור החרדי. זו תהיה מחאה גדולה נגד כל אותן חובשי כיפות שחברו אף הם מתוך בגידה בערך הקיומי והיסודי ביותר של העם היהודי – לימוד התורה – כדי להפוך את לומדי התורה לפושעים. ממשלות ישראל לדורותיהם, שרי הביטחון לאורך השנים ידעו לשמור על אלו שתורתם אמנותם ומעמדם, אבל ממשלת נתניהו בחרה לפגוע במה שהיה מקובל לאורך כל השנים".