ועדת שקד
ועדת שקדצילום: פלאש 90

הוועדה המיוחדת לשוויון בנטל אישרה הערב (רביעי) את הסעיף בהצעת החוק המגדיר כי בכל שנה ידרשו החרדים להתגייס במספרים הולכים וגדלים.

במקביל לא הוגדר במפורש בחוק מה הם יעדי הגיוס במספרים מפורשים פרט לכך שמספר המתגייסים יהיה חייב להיות גדול מ 3300, כמספר החרדים שהתגייסו בשנת 2013, וזאת בהתאם לנוסח הצעת החוק הממשלתית בעניין זה.

לאחר שהחרימו את דיוני הוועדה, חזרו הערב חברי הכנסת החרדים מש"ס ויהדות התורה לפעילות שוטפת בישיבות הוועדה.

במהלך הדיון אישרו חברי הכנסת את דרישתו של ח"כ אלעזר שטרן (התנועה) כי חרדי שיתגייס לקרבי בגיל 18-20 יספר במניין היעדים כמו חרדי וחצי שהתגייסו. על פי הנוסח החדש, הצעתו של ח"כ שטרן תכנס לתוקף רק במידה ובאותה שנה כבר התגייסו 1,000 חרדים. הצעה זו מאפשרת למעשה לחרדים לעמוד בייתר קלות ביעדי הגיוס שמגדירה הממשלה ובמקביל יש בכך כדי להגדיל את מספר החרדים שישרתו בקרבי.

עוד החליטה הוועדה שלא לאשר את הסעיף בהצעת החוק בנוסח הממשלתי לפיו הממשלה היא זו שתקבע האם החרדים עמדו ביעדים. החלטה זו התקבלה בשל החשש שעלה מצד חלק מחברי הכנסת כי על פי הנוסח המקורי של הממשלה יש אפשרות לממשלה לטעון כי החרדים עמדו ביעדים למרות שבפועל מספר החרדים שגויסו לא הגיע למספר שנקבע. נוסח חלופי לא אושר מאחר וחברי הכנסת לא הצליחו להגיע לנוסח מוסכם.

סעיף נוסף שאישרה הוועדה מגדיר כי בנוסף לפקחים של משרד החינוך המקיימים מעקב על נוכחותם של תלמידי הישיבות במסגרות הלימוד, גם שר הביטחון יסמיך פקחים שיפעלו בשם משרדו. את תוצאות הפיקוח יידרש משרד הביטחון להעביר בדיווח לוועדת החוץ והביטחון כפי שדרש ח"כ עומר בר לב (עבודה).

ח"כ עמר בר-לב אמר כי הניסיון של הקואליציה להביא את הממשלה להיות הגוף המפקח על החוק הוא אבסורדי, "הגוף היחיד שתפקידו וביכולתו לפקח הוא ועדת החוץ והביטחון וכל החלטה אחרת הופכת את הפיקוח על יישום החוק ללא רציני ותלוי במצב רוח פוליטי".

בנוגע לסעיף שכל חרדי שיתגייס ייחשב כחרדי וחצי, אמר בר לב], כי מדובר בסעיף חשוב שמוכיח שלא הכול מספרים, "ההחלטה הזו, מציבה את ערך השוויון כערך בפני עצמו ולא רק כמספר או חוק שכל תכליתו להתקיים ולעמוד ביעד כלשהו, אלא כשוויון במהותו העמוקה".