המחירים עולים. בניה
המחירים עולים. בניהפלאש 90

משלחת משותפת לרשות האוכלוסין וההגירה, משרד הבינוי והשיכון ונציגי הקבלנים בישראל, שבה בימים אלה ממולדובה, לאחר שהקבלנים ערכו במקום מבחנים ומיונים לכ-1,600 מועמדים לעבודה בענף הבניין.

במסגרת ההסכם שנחתם עם ממשלת מולדובה, הגיעה המשלחת למקום במטרה לאפשר לנציגי התאחדות בוני הארץ למיין מקצועית את המועמדים ולבדוק את התאמתם לעבודה בענף הבניין בישראל.

למבחנים התייצבו כ-1600 מועמדים מקומיים ולאחר מבחנים שנערכו באתרי בניה מיוחדים- בתחומי הטפסנות, הברזלנות, הטייח והריצוף- נבחרו כ-500 עובדים מתאימים אשר יגיעו לישראל כבר בשבועות הקרובים.

עובדים אלה מצטרפים לכ-5500 עובדים זרים המועסקים כבר היום בענף הבניין בישראל, מתוך מכסה של 8000 וביניהם גם עובדים שגויסו ממולדובה ומבולגריה, במסגרת ההסכמים הבילטראליים. ממשלת ישראל חוזרת ומציעה לקבלנים להשלים את המכסה שנקבעה על ידי עובדים שיגויסו במסגרת ההסכמים הבילטראליים.

ברשות האוכלוסין וההגירה הביעו סיפוק מהתהליך והבהירו: "הממשלה פועלת במרץ לקידום ההסכמים ולגיוס עובדים זרים לענפים השונים, במסגרת ההסכמים אשר יבטיחו פיקוח ובקרה על העסקתם-ללא גביית דמי תיווך".