''ליקויים חמורים בהליך הריסת הבתים במגרון''

נציב תלונות הציבור מצא ליקויים חמורים בהליך הרס בתיהן של 3 משפחות מהיישוב מגרון, שטענו כי ילדיהן חוו טראומה.

עדו בן פורת - ערוץ 7 , ב' באדר ב תשע"ד

שוטרי יס"מ פורצים למבנה במגרון
שוטרי יס"מ פורצים למבנה במגרון
חזקי עזרא

נציב תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה מצא שורת ליקויים בהליך הריסת ביתן של משפחות גוטמן, גפן וטיטלבאום ביישוב מגרון שבבנימין.

בלילה שבין ה-4.9.11 וה-5.9.11 הגיעו כוחות צבא ומשטרה גדולים למגרון כדי לבצע את החלטת בג''ץ לפנות את המשפחות ולהרוס את הבתים.

שלוש המשפחות התלוננו בפני מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, כי הדרך בה בוצע הפינוי פגע בילדיהן. לטענתן, כוחות הביטחון ותושבי מגרון הגיעו להסכמה לפיה תינתן לתושבים התראה לפני הפינוי כדי שיוכלו למנוע את נוכחות הילדים בעת ביצועו ובכך לחסוך מהם את הטראומה הכרוכה בו.

עוד טענו המשפחות כי בעת הפינוי פרצו כוחות הביטחון לבתיהן ופינו את בני המשפחה בברוטאליות, אף שלא גילו התנגדות לפינוי. "כוחות הביטחון הרסו את בתיהם שלא צורך", כתבו המתלוננים למבקר המדינה, "אנשי המנהל האזרחי שהיו אחראים על הטיפול ברכוש הוציאוהו מהבתים בגסות וגרמו לו נזק רב".

נציב תלונות הציבור שיגר היום (שלישי) מכתב למפקד מחוז ש"י, ראש המנהל האזרחי ואלוף פיקוד המרכז, בו נאמר כי בירור תלונת תושבי מגרון העלה שורת ליקויים באופן טיפולם של צה''ל, משטרת ישראל והמנהל האזרחי בפינוי הבתים, "ובראשם היעדר היערכות מספקת של הכוחות המפנים לפינוי הקטינים, תוך שיתוף גורמי הרווחה בהליך כדי למזער ככל שניתן את הפגיעה והטראומה בהם".

נציב תלונות הציבור מותח ביקורת על שלושת הגופים ודורש מהם לפעול להפקת לקחים מהליקויים שנמצאו. "על המשטרה לעשות בדחיפות את כל המתבקש להשלמת הנוהל 'לשת''פ וסיוע לגופים ציבוריים', או לגיבוש כל נוהל אחר בנושא, כדי שסוגיית פינוי קטינים ממבנים וממאחזים, במקרים בהן נדרש פינוי על פי דין, תוסדר לאלתר באופן שתימנא פגיעה בלתי מידתית בזכויותיהם של קטינים".

שלושת המפקדים הבכירים מתבקשים לעדכן את משרד מבקר המדינה עד ליום 23.3.14 על הפעולות בהן הם נוקטים כדי למנוע ליקויים דומים בעתיד. "האחריות לליקיים שעליהם מצביע הנציב מוטלת על דרגי הפיקוד הבכיר ולא על המפקדים והשוטרים אשר שהו בשטח", הובהר במכתב.