ועדת שקד
ועדת שקדצילום: פלאש 90

בשיחה עם ערוץ 7 מתארת חברת הכנסת, אורית סטרוק (הבית היהודי), חברת ועדת שקד, מספרת על שינויים משמעותיים שהשיגו היא וחבריה לוועדה לקראת תום גיבושו של חוק השוויון בנטל.

נראה כי את ההישגים הללו דואגים להסתיר הן נציגי הציבור החרדי שממשיכים את קמפיין המתקפה נגד 'הבית היהודי' והן חברי הכנסת של 'יש עתיד' שמבקשים להציג את החוק כהישג דרמטי שלהם.

בראשית הדברים מדגישה סטרוק כי מאז החלו הדיונים סביב ניסוח החוק "חלו בו שינויים משמעותיים רבים ומועילים שסייעו לעולם התורה", אולם בשיחתנו זו עימה היא מתמקדת בשינויי הימים האחרונים, שינויים שהושגו במאבק עיקש לקראת תום דיוני הוועדה בין השאר תוך איום שלא להצביע בעד חוק המשילות.

ההישג הראשון שסטרוק בוחרת לציין הוא הכנסתו לחוק של ערך חשיבות לימוד התורה, לא רק בישיבות הציוניות אלא גם בישיבות החרדיות. סטרוק מדגישה כי אין מדובר בסעיף הצהרתי בלבד אלא בסעיף משמעותי שנגזרותיו הן גם לטווח הארוך שכן "כשמפרשים את החוק כדי לגזור החלטות בוחנים את מטרות החוק, ואם מטרת לימוד התורה לא כלולה בפרשנות או בהחלטות החוקתיות הנגזרות הן יוצאו ממנו".

סעיף משמעותי נוסף שעליו התחולל מאבק לא פשוט הוא הדרישה הראשונית שנקבעה ולפיה כל ישיבה וישיבה תצטרך לעמוד בדרישת סף של מספר אחוזי מתגייסים שייצאו ממנה, ואם לא תעמוד במספר זה הרי שייגזרו עליה סנקציות כלכליות שונות. בעקבות התעקשותם של חברי 'הבית היהודי' בוועדה שונה הסעיף והוסכם להגדיר את יעדי הגיוס ככלליים, כלומר שכלל הציבור החרדי יצטרך להציג אחוז מסוים של מתגייסים על פי קביעת הממשלה.

בין המשמעויות של השינוי ניתן לציין כי כעת ישיבה שאחוז המוגדרים בה עילויים גבוהה מאוד לא תיאלץ לשגר מבין ספסלי הלימוד לומדי תורה לטובת הגיוס שכן היא אינה נדרשת להציג באופן פרטני אחוז מסוים של מתגייסים ויכולה להסתמך על מכלול הישיבות שיחד יעמדו ביעד הממשלתי.

עוד מציינת סטרוק סעיף משמעותי שעל שינויו עמלה יו"ר הוועדה, חברת הכנסת איילת שקד, ולפיו לא בכל שלוש שנים ייקבע יעד הגיוס על ידי הממשלה כפי שרצו ח"כים אחרים, אלא בכל שנה ייקבע יעד המותאם לנסיבות.

לדבריה "המשמעות של השינוי הזה היא שהם יעמדו ביעדים". סטרוק מדגישה בדבריה כי השינוי התמידי ביעדי הגיוס תואם את הרצון "שלא להכות בפטיש בקודקודם של החרדים אלא להביא לשילוב מדורג בביטחון ובכלכלה ועם זה לעודד לימוד תורה שנקבע שהוא ערך חשוב בערכיה של מדינת ישראל".

באשר לסנקציות הפליליות מבהירה חברת הכנסת סטרוק כי אין מדובר בסנקציות ממוקדות בלומדי התורה אלא בסנקציה התואמת את זו הקיימת כלפי כל מועמד לשירות ביטחון שאינו משרת, אך בהתחשב בסעיפים ובהסתייגויות שבחוק ו"בעקבות ויסות יעדי הגיוס על ידי הממשלה כפי שנקבעו, לא יהיה לומד תורה שיילקח מהסטנדר לבקו"ם".

לקראת סוף השיחה עמה נשאלה חברת הכנסת סטרוק מדוע אם כן הפכו היא וחבריה למפלגה ל'אויבי התורה' בעיני חברי הכנסת החרדים והרחוב החרדי, בשעה שהסעיפים הללו ואחרים ידועים לחברי הכנסת החרדים. לדבריה מדובר בהמשכו של מסע הסתה שנמשך מימי ראשית הקדנציה והמתקפה הנוכחית מהווה חלק ממסע זה שיצר את האווירה העכורה ברחוב החרדי, אווירה שהיא עצמה מיצרה עליה ומקווה שהבהרת הדברים תחלחל גם היא לציבור שייחשף לנתוני האמת.