הפרדה. אילוסטרציה
הפרדה. אילוסטרציה צילום: פלאש 90

חוברת מס' 5 של ארגון רבני בית הלל תופץ בשבת הקרובה ב- 60,0000 עותקים בבתי הכנסת ברחבי הארץ.

החוברת מתייחסת לנושאים חברתיים בקרב הציבור הישראלי מהפן המחשבתי וההלכתי, בהם סוגיית הנשים העגונות, שנת השמיטה, תשלום מיסים וחברה מעורבת.

פסק ההלכה העוסק בתשלום מיסים בחוברת, יוצא בקריאה ציבורית שלא להתחמק מתשלום מס כל שהוא, ובנוסף מטיל איסור גורף לצרוך את שירותיו של אדם המעלים מס, משום שותפות לדבר עברה.

רבני בית הלל קובעים, כי החובה לתשלום המס נובעת מכורח המציאות בה אנו חיים במדינה משלנו וכי יש לנהוג על-פי חוקיה מכוח הצו ההלכתי 'דינא דמלכותא דינא'. זאת בניגוד לקולות שנשמעו בעבר ע"י מספר פוסקי הלכה כאילו יש היתר לתלמידי חכמים להעלים מסים מאחר וחובת התשלום אינה חלה עליהם.

בנוסף ציינו רבני בית הלל שעסק אשר מעלים מס פוגע ביכולתם של עסקים הפועלים ע"פ החוק לעמוד בתחרות, ויש בכך איסור הלכתי חמור.

רבני בית הלל טוענים שתשלום מסים אינו רק חובה כי אם זכות: "לאחר אלפיים שנים של גלות מארצנו, שנים שבהן ישבנו על שולחן זרים ומילאנו בזהובים את כיסי שליטיהם.. זכינו לבנות ולהיבנות במדינתנו העצמאית, ולשלם בשקלים שלנו לשלטון משלנו...ואשרנו שהגענו לכך"

רבני הארגון הדגישו, כי "יש חשיבות גדולה בפרסום הלכה זו, כדי לקיים חברה שיש בה אמת ולא העלמת אמת, שיש בה סולידריות ולא בדלנות אנוכית, וממילא נתקדם מעט אל עבר חברת המופת שמדינת ישראל אמורה להיות, לפי הוראתה של התורה ולאור חזונם של נביאי ישראל".

עניין נוסף שנידון בחוברת הוא סוגיית חברה מעורבת. "מעיון במקורות עולה שאין דרך אחת בלעדית שההלכה מצביעה עליה לגבי חברה מעורבת. התפתחויות חברתיות שונות במהלך הדורות חוללו שינויים במדיניות ההלכתית, כדי לתת את ההכוונה הטובה ביותר שתביא את הציבור לחיי קדושה.מה שקובע את הרמה התורנית של חברה איננו רמת ההפרדה המגדרית שקיימת בה, כי אם קיומם של ערכים רוחניים ומוסריים, כגון לימוד תורה ועשיית חסד, הקפדה על מצוות שבין אדם לחברו ובין אדם למקום, ערבות הדדית, תרומה לחברה ולמדינה ועוד".

בנייר העמדה מדברים רבני בית הלל על חיזוק גדרי הצניעות יחד עם מניעת מציאות של הדרת נשים בשם הצניעות, עוול המונע מנשים לממש את יכולתן להיות שותפות ולתרום לחברה.

"אנו מחויבים להקפיד על גדרי הצניעות ומעוניינים לחזק אותם. בד בבד, עלינו להקדיש מאמץ ותשומת לב לכך שההלכה תקוים בדרך שמכבדת את הנשים בדרך ראויה בימינו", אומרים בארגון.