ריקודגלים תשע"ב
ריקודגלים תשע"ב פלאש 90
האם קיימת הקצנה דתית בחינוך הדתי? מהי מידת הרלוונטיות של העולם הרבני לאדם הדתי כיום? סקר ראשון מסוגו אותו מילאו למעלה מ-3500 איש מהציבור הדתי והמסורתי לגווניו בחן את המגמות השונות בציונות הדתית והיקפן.

זהו הסקר הגדול ביותר שנערך מעולם בקרב הציונות הדתית ותוצאותיו ישפכו אור רב על הבנת האידיאולוגיות ודפוסי ההתנהגות של הזרמים השונים בציבור הדתי והמסורתי המשתייך לציונות הדתית.

תוצאות המחקר הסופיות שיתפרסמו בחודש הבא, יציגו את ההתפלגות בין המגמות השונות בציונות הדתית, ביחס למעמד האישה בחברה הדתית, תמיכה או שלילה בגישות השונות הקוראות לגיוס בנות דתיות לצה“ל, היחס לרבנים בחברה, הפרדת דת ממדינה ונושאים נוספים העומדים על סדר היום.

מבין המשיבים על הסקר, 802 הגדירו עצמם כדתיים מודרניים, 1774 כדתיים, 256 כחרדים לאומיים (חרד"ל), ו-131 כמסורתיים. אלו כאמור מספרים חסרי תקדים לדגימה סטטיסטית של תתי הזרמים השונים על מנת להבין את דפוס החשיבה וההתנהגות שלהם. עם זאת, אין במספרים אלו כדי להצביע על הפילוח והמשקל היחסי של כל אחד מתתי הזרמים באוכלוסייה הדתית.

בארגון הרבנים “בית הלל“ שיזם את הסקר, אומרים כי הוא נערך כחלק מיישום חזון הארגון להוות הנהגה תורנית קשובה, המבקשת לשמוע מהציבור את עמדותיו ורצונותיו. עוד אומרים בארגון כי הסקר מהווה צעד היסטורי, בו לראשונה גוף רבני פונה לציבור על מנת לשמוע אודות הסוגיות המעסיקות אותו, זאת כדי לעסוק ולנסות לתת מענה לנושאים אשר באמת מטרידים את הציבור.

הסקר התנהל באמצעות שיטה ייחודית אשר מופעלת לראשונה בישראל ע"י חברת Strativity Group, Inc - חברה מקצועית מארה"ב שעל לקוחותיה בין היתר נמנים גופים גדולים בדוגמת העיתון ניו יורק טיימס, חברת מרצד'ס והרשת הקמעוניות ”וולמרט“ וזאת בכדי לתת תוצאות שיתנו תמונה אובייקטיבית על הלכי הרוחות בחברת הדתית והמסורתית.