כותרת העיתון "המבשר" הבוקר
כותרת העיתון "המבשר" הבוקרצילום העיתון

לאחר שעיתון 'יתד נאמן' יצא בקריאה בסוף השבוע האחרון להפסיק לתקצב את ההתנחלויות, היומון החרדי 'המבשר' השיב במאמר חריף שבו הוא תוקף את העמדה האמורה וקורא שלא לקשור בין חוק הגיוס להתנחלויות.

"יש לנתק נתק מוחלט בין זעם ואי מחילה כלפי אנשי הבית, לבין רצון לשלם נקם להתיישבות היהודית בארץ ישראל", כותב עורך העיתון בנימין ליפקין הבוקר בטורו.

"הבגידה של סיעת האחים אמת היסטורית חובשי הכיפות הסרוגות בערכים שהם עצמם אמורים היו להיות מוביליהם, ולו מפאת השם המטעה ומוליך השולל 'הבית היהודי', מובילה לזעם גדול מצד כל מי שירא וחרד לדבר ה'".

"הולכה של הזעם לכיוון של תמיכה מסוכנת בוויתורים לפלסטינים וקריאה לעקירת ההתיישבות, בשגיאה חמורה יסודה. העובדה שאגודת ישראל, לכל אורך שנות קיומה, לא תמכה מעולם בשום מעשה של ויתור כלפי הפלסטינים, קל וחומר לא בעקירת ומסירת שטחים ויישובים, לא נבעה מאהדה סולידרית כלפי מתיישבים כאלו ואחרים שעם השקפתם התורנית של רובם ככולם אין יהדות התורה מסכימה ואין היא רואה עמם עין בעין שורה של נושאים וסוגיות".

לדעת ליפקין, עמדתה של אגודת ישראל באופן מסורתי היתה לשמר את ההתנחלויות. "העמדה של אגודת ישראל נגד כל ויתור מדיני נשענה כולה על הכרעתה ההיסטורית של מועצת גדולי התורה משנת תרצ"ז, לאמור: "מועצת גדולי התורה מצהירה שגבולי ארצנו הקדושה תחומים על ידי מנחיל ארצות בתורתו הקדושה והקבועים לדורות עולם. בלתי אפשרי שהעם היהודי מצדו יוותר באיזו צורה שהיא על הגבולות האלה. כל ויתור שכזה אין לו שום ערך".