בדלת האחורית? עדי קול
בדלת האחורית? עדי קולפלאש 990

פורום "חותם" המאגד את מכוני התורה המובילים, מביע התנגדות ותוקף את הצעת החוק של ח"כ עדי קול (יש עתיד), לשינוי בחוק האימוץ הקשור בהיבט הדתי והלאומי של הילד המאומץ.

כזכור, הצעתה באה לפטור את חובת הזהות הדתית בין ההורים המאמצים לילד המאומץ. על כך אומרים בחותם כי: "בכל נושא האימוץ שולטת המטרה של 'טובת הילד'. ללא ספק, טובתו היא להיות מאומץ אצל משפחה יהודית, ולא חסרות כאלו ואם המחיר להשארת הסעיף בחוק הוא שילדים מוסלמים לא ימסרו ליהודים לאימוץ – ניחא ואין כל בעיה עם זה, שימסרו לנכרים, אך אנחנו הצלנו את נפשות התינוקות האומללים!".

בנוסף, מדגישים בחותם כי: "בעבר זוג יהודי יכול היה לאמץ ילד מחו"ל רק אם דת המאומץ שווה לדת ההורים המאמצים או לאחר שעבר גיור". ואכן, במסגרת בתי הדין לגיור קיים הרכב העוסק בגיור קטינים מאומצים לבקשת ההורים.

על כך מציינים בחותם כי "מי שאינו חפץ בכך, נשאר עם ילד שאינו נרשם כיהודי. חובת הזהות הדתית נועדה בין השאר כדי למנוע מסירת ילד יהודי למשפחה מוסלמית למשל ולהפך".

לדברי הרב רוזן, "ח"כ עדי קול מבקשת לבטל דרישה זו ולאפשר לשופט לאשר אימוץ ללא זהות דתית כלשהיא והבעיה זועקת לשמים, למסור ילד יהודי חסר הורים לידיים זרות? הרי זה כמסירה לשמד, רח"ל".

לדברי "פורום חותם", אין צורך בסימוכין הלכתיים לאיסור זה, אשר הוא בבחינת השלכת ילד חסר ישע אל מחוץ לגדר ובגידה בלאומיותו היהודית, וכן לא ייעשה במדינה היהודית. עם זאת מציינים בפורום חותם כי "אכן, צריך לומר שהתיקון המוצע על ידי ח"כ עדי קול נוצר בין השאר כדי לתת מענה למשפחות מאמצות או לילדים מאומצים, שהם חסרי דת שהם זקוקים לתיקון בחוק".

כידוע, בישראל יש מעל רבע מיליון 'חסרי דת', שהם אזרחי המדינה, וקיים פלונטר מסויים בקשר ליכולת אימוצם או אימוץ ילדיהם. "למענם ניתן לנסח הצעת חוק שתפשיר את הסעיף הדורש שויון-דת. סעיף זה יבוטל רק בקשר לחסרי דת, ולא חלילה 'לשפוך את התינוק עם המים' ולהתיר גדיעת שם ישראל מתינוקות אומללים", מבהירים בחותם