תביעת המיסיונרים נדחתה

בית ספר בנתניה ביטל חוזה עם עמותה שהסתתרה מאחורי כת מיסיונרית. בית המשפט הצדיק את ביטול החוזה.

חיים לב , ח' באדר ב תשע"ד

מיסיון. ארכיון
מיסיון. ארכיון
"יד לאחים"

בית משפט השלום בתל אביב דחה את תביעת המיסיונרים להורות לבית ספר בנתניה לאכוף את ההסכם עמם ולשלם להם 108 אלף ש"ח כדמי פיצוי ועגמת נפש, וקבע כי הצדק עם בית הספר ואף הורה למיסיונרים לשלם הוצאות משפט.

הכול החל כאשר המיסיונרים, באמצעות עמותה העונה לשם 'המצפה לישראל' שכרו את אחת מכיתות בית הספר 'רזיאל' בנתניה לשם עריכת פעילות בו מדי יום בשעות אחר הצהרים.

זמן קצר לאחר חתימת החוזה בינם לבין בית הספר, גילתה הנהלת בית הספר כי מאחורי השם מסתתרת לא אחרת מאשר הכת המיסיונרית הידועה לשמצה, והמכנה עצמה 'עדי ה''.

בית הספר מיהר להודיע על ביטול החוזה. המיסיונרים מצדם עתרו לבית משפט השלום בדרישה גורפת שבית הספר יקיים עמם את החוזה האמור ואף יפצה אותם בסכום של לא פחות מ-108 אלף שקלים. בפסק דין שניתן על ידי בית המשפט דוחים השופטים את התביעה וקובעים נחרצות כי "לא יכול להיות ספק בכך" כי אילו היה ידוע מראש כי העמותה השוכרת היא נציגת הקהילה המיסיונרית, לא הייתה הנהלת בית הספר מסכימה להתקשר עמם בהסכם.

בית המשפט קובע: "אילו היה הגילוי נעשה קודם לכן, הרי על אותו בסיס לא היה ההסכם כלל נחתם". כמו לא היה די בכך, בית המשפט נדרש לליבה של הסוגיה שבעטיה בוטל ההסכם, מוכיח על פני עשרות סעיפים את המיסיונריות החד-משמעית של העמותה שביקשה לשכור את הכיתה וקובע כי "האמור לעיל שומט כל בסיס לדרישת העמותה לאפשר לה קיום פעילותה בתחומי בית הספר". באומרו זאת תולה בית המשפט את דבריו בחוק האוסר פעילות מיסיונרית בקרב קטינים וקובע על כך עונש מאסר.

"שטחו של בית הספר", מציין בית המשפט, "אינו מתרוקן בשעות אחר הצהריים והערב, אלא מוסיפים להגיע אליו ילדים לצורך פעילויות שונות". ולפיכך עצם הפעילות הרוחשת של מיסיונרים באחת הכיתות בו, הסכים בית המשפט, נוגדת את החוק ומהווה הפרה בוטה שלו.

עו"ד משה מורגנשטרן, אמר השבוע בעקבות הפסיקה החשובה: "ארגון יד לאחים הגיש במקרים רבים תלונות למשטרה בגין עבירות על סעיף חוק זה, כמו גם על העבירה על הסעיף בחוק האוסר המרת דת בתמורה לטובת הונאה. בפועל, פעם אחר פעם התלונות נדחו מסיבות שונות ואף משונות. עררים שהוגשו לא התקבלו, ולמעשה שלטונות החוק מעדיפות שלא לגעת בתפוח אדמה לוהט זה. במקום לאכוף את החוק מעדיפים להעלים ממנו עין, כדי להימנע מחיכוך עם ארגונים מיסיונריים בעלי כוח וקשרים כלל עולמיים ובעלי הון רב". 

לנוכח כל זאת, הביע עו"ד מורגנשטרן סיפוק רב מפסיקת בית המשפט ואמר כי "כבא-כוח יד לאחים וכמי שחווה מספר רב של דחיות של אינספור תלונות על עבירות על סעיפים אלה, יד לאחים ואף אני באופן אישי מקווים כי פסק דין זה יהווה את פריצת הדרך, ומכאן ואילך רשויות האכיפה השונות ינהגו בסעיפים אלה בחוק העונשין כמו שנוהגים עם שאר סעיפי החוק, ויאכפו אותם במלוא הרצינות, ולא יתנו לשיקולים זרים להביא להחלטות, שהתוצאה שלהם ידועה מראש. 

"אנו תקווה", סיכם עו"ד מורגנשטרן, "כי כשם ששופט בית המשפט השכיל לעשות שימוש בסעיף, ולמנוע מארגון מיסיונרי לשכור מבנה בית ספר בו מסתובבים תלמידים, על כל החשש להמרת דת שיש בזה, כך יעשו שאר רשויות האכיפה, וימנעו את חופש הפעולה הכמעט מוחלט שניתן לארגוני המיסיון השונים".