הפגנת חרדים . ארכיון
הפגנת חרדים . ארכיון צילום: פלאש 90

אב"ד העדה החרדית, הרב משה שטרנבוך, שוב יוצא במתקפה חריפה נגד קיצוני 'אתרא קדישא' המפגינים נגד חילולי קברים בבית שמש.

על פי הקלטה שפורסמה ואשר מיוחסת אליו מסעודת הפורים האחרונה, הסביר הרב שטרנבוך שרבים בציבור החרדי מבלבלים את היוצרות בכל הנוגע לענייני מחאה.

"החרדים מוחים על גזירת גיוס בני הישיבות, ומאידך על כמה גזירות לביטול הייחוס של בית ישראל אין נשמע כלל קול מחאה ואין עושים עסק מזה כלל, שעתה עומדים הממשלה כאן לחוקק חוק להכשיר מאות ואלפי גויים ולקבלם כגרים ויהודים גמורים בלא קבלת מצוות כלל – וכך להכשירם לבוא בקהל, וכמו כן עומדים לחוקק שכל רב יוכל לסדר גיטין וקידושין ולדאבוננו יש רבנים שמוכנים לסדר קידושין ממזרים ולערוך גיטין פסולים, ומכל זה עלול ח"ו להיות מהפיכה ממש בייחוס של כל בית ישראל לעשות את כל בית ישראל בערבוביא והתבוללות ועל ידי זה אנו נטמא חלילה, ודבר זה מעמיד אותנו בסכנה נוראה של סילוק השכינה מישראל וכפי שאמרו חז"ל שאם אין המשפחות שלנו מיוחסות אז הקב"ה מסלק את שכינתו מאיתנו, ואיככה אוכל וראיתי באבדן מולדתי ח"ו".

בדבריו הסביר כי הסיבה לכך היא כי "על גזירת הגיוס שסופו נוגע לנו שיש בו סכנה של מאסר בזה יוצאים לקול מחאה אדירה, אבל על צרת השכינה של ביטול הייחוס מעם ישראל אין דואגים כלל ואין מזכירים את זה".

בשלב הזה עבר למתוח ביקורת חריפה על אנשי 'אתרא קדישא'. "נוכל לראות דוגמא נוספת לזה מאותם האנשים שמשקיעים את כל כוחם ומרצם במחאה נגד פינוי קברי עכו"ם מתקופת תרח ואבותיו, והולכים להתפלל על קברם שירחמו עליהם, ומאידך הם שותקים בשעה שבולעים כל קודש בחמורות שבחמורות וכמו על גזירות הגיוס וביטול הייחוס שאין שומעים מהם קול מחאה כלל, והן הן הדברים, שהשטן מסמא את העיניים ובכל מה שנוגע לפוליטיקה כמו פינוי העצמות הנ"ל הם מוחים אבל על כבוד ה' אינם מוחים".