אמי"ת אשקלון נבחר למצטיין החמ"ד

אמי"ת אשקלון נבחר למצטיין החמ"ד לשנת תשע"ד ומנהל בית הספר מתרגש.

ישי קרוב , כ"א באדר ב תשע"ד

אמי"ת אשקלון נבחר למצטיין החמ"ד לשנת תשע"ד.

המנהל סיפר כי בית הספר הוא "הזדמנות שנייה עבור התלמיד וכמעט אחרונה".