המפקח על הביטוח: שקיפות בחידוש פוליסות

במשרד האוצר מסבירים, כי מטרת המהלך היא לאפשר למבוטח לבחון הצעות נוספות ולבצע סקר שוק כדי למצוא את הפוליסה המתאימה לו.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , כ"ג באדר ב תשע"ד

המפקח על הביטוח: שקיפות בחידוש פוליסות-ערוץ 7
כסף
פלאש90'

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, דורית סלינגר, החליטה כי חברות הביטוח יידרשו לעדכן את המבוטח על שינויים בתנאים ובמחיר פוליסה לפני מועד החידוש.

כיום לא מוטלת חובת הודעה מוקדמת על הגופים. מטרת המהלך היא לאפשר למבוטח לבחון הצעות נוספות ולבצע סקר שוק כדי למצוא את הפוליסה המתאימה לו.

חברות הביטוח יישלחו למבוטח 2 הודעות לקראת תום תקופת הביטוח. ההודעה הראשונה תישלח 45 ימים לפני מועד חידוש הפוליסה. ההודעה השנייה תישלח שבועיים לפני מועד החידוש.

בנוסף, חברת הביטוח תידרש לקבל את הסכמת המבוטח להמשיך את ההתקשרות ולתעד את הסכמתו. במידה וחברת ביטוח החליטה שלא לחדש פוליסה, היא תידרש להודיע למבוטח 45 ימים מראש ולפרט את הסיבות להחלטתה.

בהודעת חברת הביטוח ייכללו הפרטים הבאים: מחיר הביטוח לתקופת הביטוח הבאה. עדכון סכומי הביטוח או שינויים בתנאי המיגון הנדרשים. שינויים בהיקף הכיסוי הביטוחי ביחס לפוליסה הקודמת. ציון יישוב התביעות של החברה (המהווה מדד לרמת השירות) וקבלת אישור המבוטח לחידוש פוליסת הביטוח.

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר, ציינה כי "הצגת המידע בפני המבוטח תגביר את השקיפות לאזרח, תאפשר לו לבחור את תנאי הפוליסה ותעודד תחרות בין החברות".