פרופ' משה בר אשר
פרופ' משה בר אשרצילום: פלאש 90

נשיא האקדמיה ללשון, פרופ' משה בר-אשר, שיגר מכתב לשר החינוך ויו"ר המועצה להשכלה גבוהה, הרב שי פירון, בדרישה להתנגד לתכנית ללימודי משפטים באנגלית.

במכתב הדגיש בר אשר, "קשה לחשוב על מקצוע שבו השפה היא כלי מרכזי יותר ממקצוע המשפט ועריכת הדין. רכישת השכלה משפטית גבוהה בישראל בלי ידיעת השפה העברית כמוה כלימוד משפטים בארצות הברית בלי ידיעה מספקת של אנגלית. ידיעת העברית על בורייה אמורה בכל היבטיה של הלשון – באוצר המילים, במבני הצירופים והמשפטים ואף בכללי הפיסוק.

קריאת פסקי הדין כתובים עברית – במיוחד של בית המשפט העליון – מעשירה את שפתם של הסטודנטים ואת דרכי ההתנסחות שלהם; המינוח המקצועי עולה מכל הרצאה וסעיף חוק; והתרגילים, המבחנים והעבודות, הנכתבים בעברית, דורשים מהם תרגול מתמיד של רהיטות הניסוח. את הצדדים האלה של לימודי המשפטים צריך לחזק, לא להחליש וּודאי שלא לעקור מן היסוד. גם תלמיד דובר עברית שיבקש ללמוד בתכנית שכל תכניה מתורגמים – השכלתו המשפטית תוגבל מטבע הדברים לחומר המתורגם ותלקה בחלקיות".

בר אשר הדגיש עוד כי "אין קשר ולא צריך להיות קשר בין לימודי המשפטים ובין החשיבות שדובר בה בהקשר זה לתרגום חוקים ופסקי דין חשובים לאנגלית כדי להפיץ את שמעם בקרב העמים. אם יש חשיבות לאומית לפתיחת צוהר למשפט הישראלי לעולם, צריכה המדינה להקצות לכך את המשאבים, ורצוי שלא תהיה זו יזמה מקומית של גוף פרטי – גדול ככל שיהיה".

"מאה שנה לאחר "מלחמת השפות" בארץ הולך ומתכרסם ההישג הבולט והמרשים של המפעל הציוני: השבת העברית לחיים. תהליך ההשבה הושלם משהחלו ללמד בעברית גם במוסדות להשכלה גבוהה. הלימוד בעברית לא עמד בדרכם של חוקרים דגולים להגיע למעמד בין-לאומי ואף לזכות בפרס נובל.

אחריות אישית כבדה מוטלת על שר החינוך העומד בראש המועצה להשכלה גבוהה ועל כל אחד מחברי המועצה למנוע את דחיקת העברית מן המוסדות להשכלה גבוהה. לצערנו התהליך החל, אך עדיין אפשר למנוע את ההידרדרות במדרון החלקלק.

אנחנו קוראים למועצה להשכלה גבוהה לדחות את התכנית להציע לימודי משפטים באנגלית בישראל. מאידך גיסא נברך על מציאת דרכים להרחיב את ידע התלמידים בעברית".

באקדמיה הוסיפו כי "התכנית מרוקנת מתוכן את החלטות הממשלה בדבר חיזוק מעמדה של הלשון העברית. המצדדים במהלך הזה אינם רואים בעברית נכס אלא נטל והם מוכנים לוותר עליה ועל כל המטען התרבותי הכרוך בה".

"חשוב ללמד וללמוד אנגלית אבל לא ללמד באנגלית ולא על חשבון העברית. מי שמאשר היום לימודים באנגלית במוסדות להשכלה גבוהה יקבל מחר לימודים באנגלית ובלשונות אחרות גם בבתי הספר התיכוניים והיסודיים".