ועדת פרי
ועדת פרי יואב דודקביץ'

ועדת השרים לשוויון בנטל בראשות שר המדע יעקב פרי, התכנסה היום (א׳) לראשונה מאז חקיקת חוק הגיוס בכנסת.

במהלך דיון הוועדה הבהיר פרי כי הצלחת החוק תלויה באופן יישומו על ידי הגורמים השונים, וכי ועדת המעקב בראשותו תוודא כי החוק ייושם.

״החוק ביצע שינוי היסטורי והחיל לראשונה חובת גיוס על הציבור החרדי, כעת עלינו לוודא כי החרדים יתגייסו לצה"ל, ישרתו בשירות אזרחי וישתלבו בשוק העבודה״, אמר פרי והוסיף ״אני קורא למשרדי הממשלה ולציבור המעסיקים בישראל לקלוט חרדים לשורותיהם ועל ידי כך לסייע למשק הישראלי ולהצלחת התהליך כולו״.

בדיון נכחו שר הביטחון משה (בוגי) יעלון, השר להגנת הסביבה עמיר פרץ, שר השיכון אורי אריאל ונציגי משרדי הביטחון וצה״ל, האוצר, החינוך והכלכלה.

במסגרת הדיון ניתנו סקירות על ידי צה״ל והרשות לשירות לאומי-אזרחי בנוגע למספר המתגייסים בשנת הגיוס שתחילתה ביולי 2013 ובנוגע לפעולות העתידיות אשר נועדו לעודד את גיוס החרדים לצה״ל ולשירות האזרחי-לאומי.

תא״ל גדי אגמון, רח״ט תומכ״א בצה''ל אמר בדיון כי מיולי 2013 ועד היום גויסו 1650 חרדים, וכי להערכתו צה״ל יעמוד ביעדי הגיוס העומדים על 2000 חרדים לשירות צבאי בשנת הגיוס הנוכחית.

ראש הרשות לשירות אזרחי-לאומי, שר שלום ג׳רבי, אמר בדיון כי מיולי 2013 הצטרפו 817 חרדים לשירות האזרחי-לאומי וכי ההערכה היא שעד סוף שנת הגיוס יצטרפו 1100 חרדים. מהנתונים עולה כי עד סוף שנת הגיוס הנוכחית, צפויים להתגייס 3100 חרדים, זאת לעומת 2642 חרדים שהתגייסו בשנת הגיוס שעברה.

בחודש יולי 2014 תתכנס הוועדה בשנית ותדווח לגבי כמות המתגייסים הסופית והעמידה ביעדי הגיוס.

בנוסף, מיכל צוק, המשנה למנכ״ל משרד הכלכלה, סקרה את הפעולות אשר כבר בוצעו בחודשים האחרונים ואלו אשר יבוצעו בחודשים הקרובים, כדי לעודד את שילוב החרדים בשוק העבודה, וקבעה כי משרד הכלכלה ערוך לקליטת החרדים לשוק העבודה.

בהמשך הדיון סקר משרד החינוך את פעילותו בנוגע לקביעת מבחן התמיכות בישיבות, בהתאם להחלטת הממשלה מספר 638, אשר יהווה מודל של תמריצים כלכליים- שליליים וחיוביים, במקרה של אי עמידה ביעדים ב-3 השנים הקרובות.