לב לדעת
לב לדעתמשרד החינוך

מחבר הספר, משה וינשטוק, סיפר לערוץ 7 כי מדובר בסיכום פרוייקט "שרץ בחמ"ד כעשור שתכליתו איך מייצרים למידה שהיא גם משמעותית מבחינת ידע, וגם גורמים לתלמיד לאהוב ללמוד ולהיבנות מהחומר".

הוא ציין כי בספר ישנם מאמרים של פרופסורים, אנשי מקצוע ורבנים ומדובר בסיכום של תפיסת עולמו של החמ"ד.

אנשים רבים מדברים היום על למידה משמעותית, ומשרד החינוך מקדם את הנושא בכל כלי התקשורת ומכל אתר אפשרי.

עם זאת נדמה שמעטים האנשים שעסקו לעומק בתחום זה, ועוד פחות באופן שבו ניתן לעורר ולפתח אותו באופן מעשי בתוככי בתי הספר.

ספר "לב לדעת" שיצא השבוע בהוצאת מינהל החינוך הדתי במשרד החינוך, הוא סיכומו של ניסוי בן עשר שנים שמסקנותיו משוקעות בתוכנית "לב לדעת" ובספר זה.

בפתיחת הספר כותבים המחברים, "ב'לב לדעת' אנו מנסים לסייע לחלום שלנו ושל מורים ומנהלים רבים. אנו שואלים את עצמנו כל הזמן: מה בעצם ביקשנו לעשות כשבאנו להיות מורים? על מה חלמנו כשהחלטנו שלא לפנות לתחומי עיסוק אחרים? מה רצינו שיקרה בכיתה, ומה האמנו בכל לבנו שיכול לקרות בינינו לבין תלמידינו?... במקומות רבים בעולם נעשו ניסויים מסוגים שונים שהצליחו לשנות את אופני הלמידה, וגם בישראל נעשו ניסיונות כאלו. המלצות הועדה הציבורית, 'תורת חיים', נוסו בכמה ניסויים שכללו מאות בתי ספר ואלפי תלמידים... מסקנות הניסוי היו שלא כדאי ולא רצוי לעזוב את החלום, ושניתן ללמד בתוך המערכת בצורה מרתקת, מרגשת ומעניינת שתיצור אהבה ללימוד ורצון להפנמה של הנלמד".

בהמשך למסקנות הניסויים הוקמה על ידי ראש מינהל החינוך הדתי, ד"ר אברהם ליפשיץ, תכנית "לב לדעת". התכנית עיבדה את ניסיון העבר לתפיסת למידה כוללת, והרחיבה אותה לכלל תחומי הדעת. כיום מפקחי תחומי הדעת והנהלת החינוך הדתי כולה שותפים פעילים ומובילים של תכנית "לב לדעת"."

הספר שחיבר וערך ד"ר משה וינשטוק (מנהל תכנית "לב לדעת" ומנהל הלמידה במנהל החינוך הדתי), מיועד למורה, למנהל ולאיש החינוך, המעוניין לפתח למידה משמעותית בבית הספר. חלקו הראשון של הספר מעורר חשיבה על הלמידה המשמעותית. הוא כולל מאמרים של אנשי חינוך, אנשי רוח ורבנים, ביחס ללמידה המשמעותית וללימוד תורה. חלקו השני עוסק בהגדרת הלמידה המשמעותית והאופנים שבהם היא נוצרת. חלק זה כולל הצעות מעשיות למורה. בסיומו של הספר מתואר כיצד כל גורמי המנהל לחינוך דתי פועלים ליישום התוכנית.

ראש המנהל לחינוך דתי ד"ר אברהם ליפשיץ, יוזם התוכנית והספר מבהיר בפתיחת הספר את הכיוון אליו צועד החינוך הדתי בשנים האחרונות: "בשנים האחרונות אנחנו זוכים להטמיע בחמ"ד את התכנית: "לב לדעת – ידע מצמיח חינוך". תכנית זו מרחיבה את מעגל הלימוד למחוזות עמוקים יותר מידע. היא מבקשת לגעת במפגש שבין הלומד והנלמד, ויחד עם הלמידה המעמיקה והידע ליצור גם סקרנות, קשר, והפנמה של הנלמד בקרבם של תלמידינו. למפגש הזה קראנו בחמ"ד "לב לדעת" מתוך אמונתנו כי "רחמנא – לבא בעי", וכי מורה שהצליח לסול מסילות ללבם של תלמידיו – אין גדול מכך... הספר שבידיכם הוא נדבך נוסף בדרך להטמעת תכנית "לב לדעת" בקרב צוותי החינוך. מתוך שלל המאמרים שבו אפשר להעמיק ברעיונות ובחלומות, ובעזרת ה' נזכה כולנו "לשמוע, ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים... באהבה"."