הרב אריאל: מכירת חמץ - לא דרך האינטרנט

רבה של רמת גן נשאל לגבי מכירת החמץ באמצעות רשת האינטרנט. "יש לגשת לרב, לחתום בפניו ולעשות קניין סודר כמקובל".

ישי קרוב , א' בניסן תשע"ד

רבה של רמת גן, הרב יעקב אריאל, מבהיר כי את מכירת החמץ יש לבצע בפני הרב ולא דרך האינטרנט.

הרב אריאל נשאל באתר ישיבה האם יש הידור או העדפה למכירת חמץ דרך הרב השכונתי באופן פיזי - לגשת לרב, או דרך האינטרנט.

נזכיר כי בימים שלפני פסח נוהגים ללכת לרב המקומי או רב בית הכנסת ולמכור דרכו לנכרי, את החמץ או את תערובות החמץ, שהיהודי משאיר בביתו, זאת על מנת להימנע מאיסור 'בל יראה ובל יימצא'.

בשנים האחרונות, ניתנת האפשרות למכור את החמץ דרך אתרי אינטרנט בהם משאירים את פרטי המוכר ולאחר מכן מעבירים את רשימות המוכרים לרב והוא מוכר את החמץ לנכרי.

הרב אריאל סבור כי המכירה דרך האינטרנט אינה מספיקה, "יש לגשת לרב, לחתום בפניו ולעשות קניין סודר כמקובל", הדגיש בתשובתו. עוד הוסיף רבה של רמת גן כי "נוהגים גם להשתתף בהוצאות המכירה ו/או במעות חיטים".