"קבר שם נפטרים באופן בלתי  חוקי"
"קבר שם נפטרים באופן בלתי חוקי"צילום׃ רשות מקרקעי ישראל

ברשות מקרקעי ישראל טוענים כי עובד חברה קדישא פלש למגרש בבעלות המדינה, בשטח של כ-1,500 מ"ר צמוד לבית העלמין תל רגב באזור חיפה - והחל לקבור שם נפטרים באופן בלתי חוקי.

על פי החשד של מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, העובד השתלט על קרקע ציבורית בשטח של כדונם וחצי באיזור בית העלמין תל רגב המשמש את מטרופולין חיפה, (חיפה, קריות, נשר, זבולון, בית עלמין צבאי ועוד) והחל לשווק באופן פרטי חלקות קבורה בקרקע שכלל איננה שייכת לו, תוך כדי הטעייה לכאורה של הציבור - כאשר הוא גורף את הרווחים לכיסו.

העובד חשוד כי הכשיר את הקרקע לקבורה ויצק בשטח תבניות קבורה מבטון, ואף הספיק לקבור בשטח גופות בקבורה בלתי חוקית, כאשר הוא מוכר חלקות קבורה למשפחות במטרה לגרוף ממון לכיסיו על חשבון הקרקע הציבורית. 

בנוסף העובד חשוד כי מכר את חלקות הקבורה באופן עצמאי, לא הסתפק בקרקע בשטח בית הקברות הנמצאת בבעלותו הפרטית, והחל להשתמש בקרקע ציבורית נוספת, המיועדת לקבורה, שאינה נכללת בשטחים שרכש, שם מכר חלקות שלא כחוק - ככל הנראה ללא ידיעת המשפחות שרכשו ממנו שטחי קבורה בתמימות. בטרם אותרה הפלישה ע"י מפקחי הרשות הספיק העובד לקבור בשטח הציבורי לפחות גופה אחת, ככל שידוע בשלב זה.

מפקחי רשות מקרקעי ישראל הגישו נגדו תלונה במשטרה, באשמת הסגת גבול במקרקעי ציבור, עבירה פלילית שדינה עד שנה מאסר בפועל, והחלו בהכנות לפינוי הפולש מתוקף חוק מקרקעי ציבור. בינתיים הוציא העובד צו מניעה זמני בבית המשפט כנגד כוונת הרשות לפנותו.

מפקחי רשות מקרקעי ישראל נערכים לפנות את הקרקע לאחר פקיעת צו המניעה הזמני. לפי התכנון, הקברים בהן נקברו גופות בפועל לא יפונו בשלב זה, מטעמי כבוד המת.

לדברי שי קרפ, סגן מנהל החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, "מפקחי רמ"י מבצעים עבודתם יום יום שעה שעה במלוא המוטיבציה אך גם אנו מופתעים מתופעות מוזרות של פולשי קרקע המשתלטים על הקרקע הציבורית. לא ניתן לדמיין את כאבן של המשפחות האבלות שיקיריהן המנוחים שורבבו לפרשה הזאת באופן כל כך בלתי הגון, וזאת למען בצע כסף ותוך הפרת החוק וביזוי כבוד המת. ככל שהדבר תלוי בנו העובד יטופל במלוא חומרת הדין".

מהמשרד לשירותי דת נמסר בתגובה: "המשרד לשירותי דת והמחלקה לאכיפת דיני מקרקעין בפרקליטות מקיימים בירור, כל אחד בתחום אחריותו, מול כל הגורמים הרלוונטיים בעניין בית הקברות הפרטי הסמוך לתל רגב.

כרגולטור על תחום הקבורה, שירותי הקבורה בבתי עלמין יהודיים ואזרחיים צריכים להינתן על ידי חברות לענייני קבורה המחזיקות ברישיון קבורה תקף שניתן מאת המשרד לשירותי דת בלבד. גוף שמספק שירותי קבורה שלא בהתאם לרישיון עובר על החוק", נמסר.