בזכות החסד, אחרי שהרופאים נואשו

לקראת יום הזיכרון השמיני לרב נתן בוקובזה זצ"ל מספר בנו על האירוע בו הקדיש הרב 'קמחא דפסחא' לרפואת מי שהרופאים נואשו מלהצילו.

שמעון כהן - ערוץ 7 , ז' בניסן תשע"ד

בזכות החסד, אחרי שהרופאים נואשו-ערוץ 7
הרב נתן בוקובזה
מוסדות מאורות נתן

ביום רביעי הקרוב יתקיים בנתיבות אירוע האזכרה לעילוי נשמתו של הרב נתן בוקובזה זצ"ל שהלך לעולמו לפני שמונה שנים. ביומן ערוץ 7 שוחחנו על דמותו הייחודית ועל הצפוי באירוע עם בנו אברהם שלום.

באירוע המתוכנן תתקיים ההגרלה המסורתית על זכות ההחזקה בספר תורה, הגרלה שההכנסות ממנה מיועדות למימון מוסדות החסד והמוסדות התורניים שהרב בוקובזה עצמו הקים ועודם ממשיכים להתנהל על ידי בני משפחתו, תלמידיו ומוקירי זכרו.

בין השאר מדובר בבית תבשיל המחלק מאות מנות לנזקקים מדי יום, חלוקת מצרכים ופירות בסופי שבוע ובעיקר בחגים וזאת לבד מהישיבה והכוללים המנוהלים כהמשך ישיר למוסדות שהתקיימו בחייו של הרב. אברהם שלום מזכיר כי בעודו על ערש דווי אמר אביו המנוח למבקרים אותו ובראשם הרב מרדכי אליהו זצ"ל כי כל מחשבותיו נתונות על מה שיעלה בגורל מוסדות החסד ביום שלאחר לכתו. את האמירות הללו רואים בני המשפחה כצוואה שיש ליישם ולקיים.

בהמשך השיחה עמו סיפר אברהם שלום על עוד אחד מהמופתים שנקשרו בשמו של אביו המנוח, אך קודם לכן ציין כי ניתן לספר סיפורים למכביר אך יש לזכור שהסיפורים אינם העניין כולו אלא ההפנמה של הדרך שהובילה למדרגה שמאחורי הסיפורים, ודרך זו כוללת את עבודת ה' והמסירות לכל אדם ואדם.

אברם שלום מספר על מבצע חלוקת ה'קמחא דפסחא' האחרון שהתקיים בחייו של הרב אביו. היה זה בשנת תשס"ה (בשנת תשס"ו נפטר הרב ובימי החלוקה היה בבית החולים). אל הרב הגיעה משפחה שאחד מקרוביה מוטל בבית החולים והרופאים קבעו כי סיכוייו להחלים תמו וכי ימיו קצרים וקצובים. הרב ששמע את המקרה מבני המשפחה עשה פדיון נפש לקרוב החולה והודיע שיקדיש את כל מבצע חלוקת המנות לרפואתו של אותו אדם. בפניו היו אז אלפי מנות שהוצבו בחצר אולם בעירו נתיבות.

לאחר מכן הורה הרב לאחד מבני המשפחה ללכת לבית החולים ולהעיר את קרובו החולה ולהודיע שבשעה פלונית יתעורר החולה ויקום. בני המשפחה הבהירו כי איש אינו מדבר על כך שהקרוב יקום ויתעורר שהרי הרופאים כבר התייאשו מלרפא אותו, אך הרב הורה להם ללכת לבית החולים לעשות כדברו.

ממשיך אברהם שלום ומספר כי כפי שאמר הרב, התעורר אותו חולה בשעה שעליה דיבר הרב ובחג הפסח של אותה שנה כבר היה בביתו. היהודי הזה, מספר אברהם שלום, חי כיום ומגיע לאירועי האזכרה לרב וסיפורו עמו.

עם כל זאת הוא מוסיף ומדגיש כי "לא הסיפורים זה מה שחשוב אלא שדרך סיפור הנס נברר מנין מגיע הכוח, מכוח העבודה על המידות ומכוח החסד".